Yaklaşık 10 m. uzunluğunda, kalınca bir ip ( urgan yada halat ) bulunur.
İki ucu birleştirilerek düğümlenir, büyükçe bir halka yapılır.
Oynayacak çocuklar bu ipi elleriyle tutarlar ve halka oluşturacak biçimde dururlar.
Çocuklar ipin oluşturduğu halkanın içinde olurlar ve ellerini arkaya götürerek ipi tutarlar.
Ayrıca, sırtlarını ipe dayayarak, ipin gergin durmasını sağlarlar.

İçlerinden birisi ebe seçilir.
Ebe halkanın ortasında bekler.
İpi tutan çocuklar, zaman zaman ipi bırakarak ( ebenin arkasından yada yanından ) ortaya doğru yürürler, ebe ipi kim bırakıyorsa o çocuğu kovalar; ona dokunmaya çalışır.
Kovalanan çocuk, ebe kendisine dokunmadan ipi tekrar tutabilirse yanmaz.
Dokunursa, ebe olur.
Oyun böylece sürer.