Bu oyunu oynayacak çocukların sayısından bir eksik sayıda köşe saptanır. ( köşe yoksa, yere tebeşirle aynı sayıda daire çizilir.)
Çocuklar sayışarak, aralarından bir ebe seçerler.
Ebe ortada durur, öteki çocuklar köşelerine geçerler.
Oyun başlayınca, çocuklar köşelerini ( yerlerini ebenin kapmasına olanak vermemeye çalışarak ) değiştirmeye çalışırlar.
Bu değiştirme sırasında ebe başka bir köşeye geçmek üzere olan çocuğun yerini kapmaya çalışır.
Kaparsa, yerini aldığı çocuk ebe olur.
Oyun böylece sürer.

Köşe kapmaca oyununda, çocukların durdukları köşelere üniteye uygun adlar verilebilir.
Adların belirlenmesini, öğretmen çocuklara yaptırır.
Örneğin; Gün adları, mevsim adları, renk adları vb.