Üniteye uygun birkaç nesne, varsa bir masanın üzerine ( yada oyun alanına ) konulur.
Her biri çocuklara "Bunun adı nedir ?" diye gösterilerek sorulur.
Çocuklar her nesnenin adını söylerler, yinelerler.

İçlerinden biri ebe seçilir, dışarı çıkarılır.
Ebe dışarıdayken, nesnelerden birisi saklanır.
Ebe içeri çağırılır.
"Demin burada bulunan nesnelerden hangisi yok ?" diye sorulur.
Bilirse ebelikten kurtulur, kurtulan çocuk, bir başka çocuğu ebe seçer.
Oyun böylece sürer.