Bir çocuk ( Büyük Kurt ) sınıfın önünde ve ayaktadır.
Diğerleri yerlerinde oturmuştur.
Kurt, sıraların arasında dolaşır.
Üç küçük kuzunun ellerine vurur ve yine sınıfın önüne gelerek ; "hurr, hurr" der.
Bu kelimeler ile birlikte ellerine vurulan üç kuzunun yerlerini değiştirmesi gerekir.
Kurt da bu kuzulardan birinin yerine oturmaya çalışır.
Ayakta kalan kuzu bir sonraki oyun için Kurt olur.
Oyun böylece devam eder.