Bütün çocuklar sıralarında otururlar.
Öğretmen bunlardan 6-8 tanesini çağırarak yazı tahtasının önünde yüzleri arkadaşlarına dönük olarak tutar ve hepsine bir isim verir.
( Örneğin ; Renkler, Kuş isimleri, Şehir ismi veya oyuncak isimleri gibi )
Bundan sonra oturanlar sıralarının üzerine başlarını koyarak gözlerini kaparlar.
Öğretmen tahtadakilerin yerlerini değiştirir.
Bundan sonra herkes bakar, bir kaç gönüllü istenir.
Bu gönüllüler arkadaşlarının yer ve isimlerine göre onları tekrar dizerler.