Çocuklar, tavşanlar ve tilkiler olmak üzere iki gruba ayrılırlar.
Tavşan grubunun başına bir "Anne Tavşan" seçilir.
Tilkilerin kenarda bir evi olur ve bu civarda tilkiler saklanır.
Anne tavşan çocuklarını geziye çıkarır ve tilkilerin evine doğru ilerler.
Anne tavşan tilkilerin evine iyice yaklaştığı ve onların farkına vardığı zaman ; "Koş Tavşan, Koş ! " diye bağırır.
Tavşanlar da evlerine doğru koşmaya başlarlar.
Yakalananlar tilki olur.
Oyun bir kaç defa böyle devam eder.