Bütün öğrenciler eşit olarak iki gruba ayrılırlar.
Aralarında 4-5 metre mesafe olacak şekilde karşılıklı iki paralel çizginin üzerinde, yüzleri birbirlerine dönük olarak dizilirler.
Bir grup kendilerine ( kendi aralarında seçerek ) bir hayvan ismi alır.
Diğer gruba doğru yaklaşırlar.
İki -üç adım kala ismini aldıkları hayvanın taklidini yapmaya başlarlar.
Karşı taraftan herhangi bir oyuncu bunun hangi hayvan olduğunu tahmin ederse, hayvan ismi alan grup kendi çizgilerini geçinceye kadar kaçar, hayvanın ismini bilen grup kovalar.
Yakalananlar, yakalayan gruba geçer.
Oyun sıra ile devam ettirilir.