Oyuncular karşılıklı iki sıra olur.
Aralarında 7-8 metre mesafe vardır.
Her sıra sağdan numara sayar.
A sıranın bir numarası karşıya gider.
O sıranın önünden geçerken bir kişinin herhangi bir yerine dokunur ve yakalanmadan kendi sırasına doğru kaçar.
Kendisine dokunulan oyuncu bunu öbür sıranın hizasına kadar kovalamaya başlar.
Eğer oyuncuyu yakalarsa, yakalanan oyuncu B sırasına esir olarak gider, o sıranın en sonuna eklenir.
Dokunulmadan kaçarsa B sırasındaki kovalayan oyuncu esir olur ve A sırasının en sonuna eklenir.
Belli bir süre sonra hangi sıra daha fazla ise o taraf oyunu kazanır.