Sorulacak bilmecelerin cevaplarının resimleri puzzle kartları şeklinde hazırlanır. Çocuklara ilk ipucu sözel olarak verilir ve puzzle ilk parçası yerleştirilir. Çocukların verdikleri cevaplara göre diğer parçalardan yerleştirilir. Cevabı bilen çocuk puzzle tamamlayarak arkadaşlarına resmi gösterir.