Kazanım ve Göstergeleri:

MA

K2 Denge hareketleri yapar.

Tek ayak üzerinde durur.

Tek ayak üzerinde sıçrar.

Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar.

Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.Malzeme: 2 adet kalın atlama ipi, bloklarUygulama:

Çocuklarla birlikte çember olunur.
Öğretmen “Çocuklar, bugün iplerle çeşitli hareketler yapacağız.” der.
Tek ip yere uzunlamasına serilir. Çocuklardan sırayla bu ipin üzerine basarak yürümeleri istenir. Daha sonra çocuklardan sağa ve sola tek ayakla, sağa ve sola çift ayakla atlayışlar yapmaları istenir.
Daha sonra ipin ucundan öğretmen tutar. Diğer ucundan da gönüllü bir çocuğun tutması istenir.İp hareket ettirilir ve çocukların ipe basmadan bir uçtan diğer uca yürümeleri istenir.
İki ip kullanılarak “V” şeklinde dardan başlayan ve genişleyen bir yol yapılır. Çocukların sırayla bu iplerin üzerine basarak yürümeleri istenir.
Daha sonra her çocuğun eline bir blok verilir ve bu yol üzerinde iplere basarak yürümeleri istenir.
Daha sonra her çocuğun eline iki blok verilir ve bu yol üzerinde iplere basarak yürümeleri istenir.
İki ip kullanılarak birbirine paralel iki çizgiden oluşan bir yol yapılır. Çocukalrdan, ayaklarını bir çizgiye ellerini diğer çizgiye koyarak yolda yürümeleri istenir. İki ipin arasının çocukların yürüyebileceği genişlikte olmasına dikkat edilir.