Ortaya büyük bir daire çizilir ve çocuklar arasından sayışarak bir ebe seçilir.
Ebe olan çocuk, dairenin içinde kalarak diğer arkadaşlarını kovalar.

Çocuklar çömelerek ebeden kurtulabilir.
Kurtulamayan ve yakalanan çocuk ise ebe olur.

İsteyen tüm çocuklar ebe oluncaya kadar oyuna devam edilir.