Tüm grubun büyük bir daire olmasını istenir ve öğretmen de daire içinde yerini alır.
Daire olurken “el ele tutuşalım halkaya karışalım haydi çabuk çocuklar oynayalım loy loy” gibi bir şarkı ile daire oluşturmak keyifli hale getirilir.
Farklı renkteki üç mendil çocuklara tanıtılır.

Daha sonra ilk önce öğretmen ebe olur ve mendillerin hepsini elinde tutar ama sadece bir tanesini bir kişinin arkasına bırakacağını söyler.

Şarkıyı söyleyerek (Yağ satarım bal satarım.-Ustam öldü, ben satarım-Ustamın kürkü sarıdır.-Satsam on eş liradır-Zambak zumbak, dön arkana iyi bak.-Zambak zumbak, dön arkana iyi bak) çocukların etrafında döner. Bir çocuğun arkasına elindeki mendillerden bir tanesini bırakır.
Mendili alan çocuk öğretmeni yakalamaya çalışır. Bu arada öğretmen kalkan çocuğun yerine oturur ve onu yakalamaya çalışan çocuğun arkasına ne renk mendil bıraktığını sorar.
Çocuk mendilin rengini söyledikten sonra tüm mendiller ebe olan çocuğa verilir.
Ebe olan çocuk şarkıyı söyleyerek dairenin etrafında döner ve mendillerden birini istediği bir arkadaşının arkasına bırakır.

Oyuna devam edecek olan çocuk arkasına bırakılan mendili alır ve ne renk olduğunu söyler.
Daha sonra oyuna başka çocuklar da ebe oluncaya kadar devam edilir.