Farklı renk kartonlar çocukların arkasına takılır.
Çocuklardan bir daire olmaları istenir.

Sayışarak bir ebe seçilir ve ebe olan çocuk halkanın içinde durur.
Diğer çocukların yüzü ebeye dönük olur. (Böylece ebe, çocukların arkasında bulunan renkleri göremez)

Ebe dairenin içinde dönerek çocukların arkasındaki resimleri görmeye çalışır.
Bu esnada diğer çocuklar sırtlarında bulunan renkleri ebeye göstermemeye çalışır ve sağa sola hareket ederler.
Ebe olan çocuk kimin sırtında bulunan rengi söylerse, söylediği çocuk ebe olur.