Sağ El, Sol El,

İşte sağ elim (sol el ile sağ ele dokunulur, sağ el gösterilir)

Bu da sol elim (sağ el ile sol ele dokunulur, sol el gösterilir)

Bu sağ kolum (sol el ile sağ kola dokunulur, sağ kol gösterilir)

Bu da sol kolum (sağ el ile sol kola dokunulur, sol kol gösterilir)

İki kolumu havaya kaldırırım (iki kol yukarıya kaldırılır)

Ellerimi, avuçlarımı birbirine vurur

İşte böyle şap şap yaparım. (iki el havada, avuçlar birbirine vurularak ses çıkarılır)