Evlilik 'alzheimer'ı engelliyor
Yaşlıların en büyük korkusu olan alzheimer, içinde bulunulan anın unutulması demek. Bugünü unutup geçmişte yaşadığını zanneden alzheimer hastaları, en yakınındaki kişileri dahi hatırlamayabiliyor.
Alzheimer Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Emre, evli olanların alzheimera, yakalanma riskinin bekarlara oranla daha düşük olduğunu söylüyor. Finlandiya'da bin 500 kişi üzerinde yapılan uzun süreli bir araştırma sonucunda varılan bu kanıya göre evli olan insanların alzheimera yakalanma riski yüzde 50 azalıyor. Bu durumun sosyal hayatın içinde kalmak ile açıklanabileceğini vurgulayan Emre, "Sosyal ilişkiler beyni besliyor, böyle olmadığı zaman da hastalık riski artıyor." diyor. Düşük eğitimli kişilerde de alzheimer'ın görülme oranının daha fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Emre, Akdeniz usulü beslenmenin ve bedensel olarak aktif olmanın da alzheimer riskini düşürdüğünü kaydediyor. Yine aynı araştırmaya göre boşanmış ya da dul kalmışlarda alzheimer'a yakalanma riski oldukça fazla.
Alzheimer nedir?
Alzheimer rahatsızlığı, ileri yaşta gerçekleşen hafıza yıkımı anlamına geliyor. Alzheimer hastaları bugünü unutup geçmiş ile yaşıyor, en yakınındaki insanları tanıyamayabiliyor ve kişiliği tamamen değişebiliyor. Bu hastalığın 65 yaş üzerinde olan kişilerde görülme sıklığı yüzde 5 ile 10 arasında iken, 85 yaş üzerinde bu oran yüzde 30'a çıkıyor.
İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nca yapılan ve Alzheimer Derneği tarafından desteklenen araştırmaya göre, Türkiye'de yaklaşık 250-300 bin alzheimer hastası var.