Kişilik tipleri, psikoloji dünyasında yıllardır tartışılan ve farklı yaklaşımların olduğu bir konu. Bazı bilim insanları kişiliğin tiplere ayrılamayacağını ve insanların aynı kişilik özelliklerini ne derece taşıdığına bakılarak karar verilmesi gerektiğini savunsa da, bir çoğu farklı kişilik tipleri olduğu ve her bireyin ortak bir takım davranışsal ve duygusal özellikler taşıdığı üzerinde hem fikir.

Myers-Briggs yaklaşımına göre 16 farklı kişilik tipi bulunuyor ve bu 16 tip, 4 farklı kişilik özelliğinin farklı kombinasyonlarından oluşuyor:

E (Dışadönük) / I (içedönük)
S (Duyumsayan- Sağduyulu) / N (Sezgilerini kullanan)
T (Düşünen) / F (Hisseden)
J (Yargılayan) / P (Kavrayan)

Uzun çalışmalar sonucunda hazırlanmış olan soruların yer aldığı anketlerle bu özelliklerden hangilerini daha fazla gösterdiğiniz baz alınarak kişilik tipinize karar veriliyor. Aşağıda bu özelliklerin kombinlenmesiyle oluşturulan 16 farklı kişilik tipinin özelliği ve toplumdaki görülme sıklıkları yer alıyor:

INFJ
Görülme sıklığı: %1

Kompleks bir kişiliğe sahiptir. Çevresindeki diğer insanlara yardım etme ve bundan zevk alma eğilimindedir.

INTJ
Görülme sıklığı: %1

Tüm tipler arasında kendine güveni en yüksek olan ve en pragmatik düşünebilendir. Kolay karar alabilir ve liderlik ruhudur.

INTP
Görülme sıklığı: %2

Düşüncelerini ve bu düşünceleri kelimelere dökebilme yetisini en akıllıca kullanan kişilik tipidir. Kararsızlıklar ve çelişkilerle kolaylıkla başa çıkabilir. Dünyayı anlamlandırmaya çalışır ve yaşama amacını araştırır.

INFP
Görülme sıklığı: %2

Yaşadığı her durumda pozitif olana odaklanır ve tatminkardır. Bireysel değerlerini önemser ve bu değerler çerçevesinde hareket eder.

ENTP
Görülme sıklığı: %3

Yenilikçi ve kurallara karşı gelen bir yapıdadır. Çevresinde olan biten her şeyi araştırmaktan ve farklı olasılıkları düşünmekten zevk alır.

ENFJ
Görülme sıklığı: %3

Grupta lider konumunda olmayı sever ve diğer insanlara yardım etme konusunda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Mükemmeliyetçiliği zaman zaman iletişim konusunda zorluklar yaşamasına sebep olur.

ENTJS
Görülme sıklığı: %4

Sorumluluk almayı ve yönetmeyi sever. Grup çalışmalarında sürekli lider konumunda olmak ister.

ISTP
Görülme sıklığı: %5
Çevresindeki objeleri farklı amaçlarla kullanmada ustadır. Eğlenceyi sever ve korkusuzdur. Hayatı planlı değil, spontane yaşamayı sever.

ENFP
Görülme sıklığı: %6

Çevresindeki insanların görüşleriyle hareket etmeyi sever ve motivasyonunu bundan alır. Hayatı drama tadında yaşamayı sever.

ISFP
Görülme sıklığı: %7

Güzel sanatlara ilgilidir. Hisleri kuvvetlidir ve estetik duygusu güçlüdür.

ISFJ
Görülme sıklığı: %8

Seçilmiş ve saygın olmayı sever. Bireysel ihtiyaçlarının başkası tarafından karşılanması gerektiğine inanır.

ISTJ
Görülme sıklığı: %9

Karar verme mekanizması güçlüdür. Bağımlı yaşamayı sever ve zaman yönetimi konusunda hassastır.

ESTP
Görülme sıklığı: %10

Yarışmacı bir ruha sahiptir ve rekabeti sever. Girişimci ve uzlaşmacıdır. Dikkat çekmek için anormal davranışlar sergileyebilir.

ESFP
Görülme sıklığı: %12
Etrafına mutluluk ve samimiyet saçar. Daima pozitif düşünür ve cömerttir. Birlikte zaman geçirmekten hoşlanılan ve çevreleri tarafından sevilen kişilerdir.

ESTJ
Görülme sıklığı: %13

Güçlü kişilikleri nedeniyle zor zamanlarda yanınızda olmasını istediğiniz insanlardır. Dış dünyayla olan bağlantıları kuvvetlidir.

ESFJ
Görülme sıklığı: %14

Tüm kişilik tipleri arasında en sosyal ve uyumlu olandır. Başkalarına yardım etmekten ve başkaları için çalışmaktan zevk alır.