Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa topraklarına verilen ad. İlk önceleri imparatorluğun Anadolu'daki toprakları da bu adla anılıyordu. Orhan Bey zamanında Gelibolu'nun alınmasının (1352) ardından, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da ilerlemesiyle birlikte, Rumeli deyimi yalnızca Avrupa'daki topraklar için kullanılmaya başlandı. Bu topraklar yönetimsel olarak Rumeli beylerbeyine bağlandı ve sancaklara ayrıldı. İlk beylerbeyi de Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa'ydı. Devletin sınırları Balkanlar'ı aşınca Rumeli eyaletinin dışında yeni yeni eyaletler kuruldu. Kanunî zamanında 370.000 km2 ye ulaşan Rumeli toprakları, 17. yüzyıldan başlayarak 18. ve 19. yüzyıllar boyunca hızla daraldı. Bulgaristan, Macaristan, Yunanistan, Sırbistan gibi bağımsız devletler kuruldu. Osmanlılar, Balkan Savaşı'ndan (1912) sonra Rumeli'deki topraklarının büyük bölümünden çekildiler ve kitlesel göçler oldu. Bugün dar anlamda Rumeli adı, İstanbul Boğazı'nın Avrupa yakasına verilmektedir.

ansiklopedim