Lidyalılar, ticarette takas usulünü terk ederek parayı bularak dünya uygarlığına en büyük katkıyı yapmışlardır. Paranın Lidyalılar tarafından icat edilmesinin sonucunda ticaret faaliyetlerinde takas usulü terk edilmiştir ve ticarette para kullanılmaya başlanmıştır.

Lidyalılar ilk paralarını elektron adı verilen gümüş ile karıştırılmış bir madde ile basmışlardır. Lidyalıların ilk parası olan Lidya sikkeleri adeta baklava dilimlerini anımsatmaktadır. Ayrıca bu sikkelerin üzerine de küçük motifler işlenmiştir.

Günümüzde yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen Lidyalılar dönemine ait çanak çömleklerde bulunan figürler Yunan seramiklerini andırmaktadır. Ayrıca Lidyalıların çok fazla ticaretini yaptığı kremlerin ve parfümlerin muhafaza edilmesi için üretilen lidyonlar da Lidyalıların kültürüne özgü şekil çanak ve çömleklerin birebir örneklerini meydana getirmektedir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Lidyalıların parayı bulması ile insanlığa büyük bir katkı sağlanmıştır. Çünkü Lidyalılar parayı icat etmeden önce ticarette takas usulü kullanılıyordu yani insanlar ihtiyaçları olan ürünleri alıp yerine ellerinde bulunan mallardan veriyorlardı bu durumda ürünlerin maliyeti tam olarak belirlenemiyordu. Bu nedenle de paranın icat edilmesi ile birlikte her ürüne hakettiği bir para miktarı biçilmiştir.