Sevdiğimiz insanların başında aile fertleri gelir. Anne, baba, kardeş, abla ve ağabeyden oluşan aile sözcüğünün İngilizce karşılığı Family'dir. Akraba, arkadaş ve komşularımız da sevdiğimiz ve sık sık görüştüğümüz insanlar arasında yer alır. 3. Sınıflar için ''3. Unite People I Love - Sevdiğim İnsanlar'' konusunu örnek cümlelerle anlattık.
Akrabalarımız arasında amca, teyze, dayı, hala, büyük anne ve büyük babamız olur. Türkçeden farklı olarak İngilizcede yeğen-kuzen ve amca-dayı için aynı kelimeler kullanılır.

People I Love - Sevdiğim İnsanlar

1- Ailem - My Family

Parents ve Family, 'Aile'' anlamına gelir.

1.A. Anne

İngilizcede anne anlamına gelen kelimeler şunlardır:

Mother, Mom, Mum, Mummy, Mater, Mam

Anne kelimesinin geçtiği tamlamalar:

Anne Sütü - Breast Milk

Anne Sevgisi - Mother Love

Anneler Günü - Mothers Day

Anne - Mother kelimesinin cümle içerisinde kullanımı.

-Tomorrow I will visit mom and dad. / Yarın annem ile babamı ziyaret edeceğim.

-My mother prepared breakfast for me / Annem bana kahvaltı hazırladı.

-My mom is name Hülya. / Annemin adı Hülya'dır.

1.B. Baba

Father ve Daddy İngilizcede baba anlamına gelir. Nadir de olsa Pater kelimesi've 'Pa'' kısaltması da kullanılır.

Baba kelimesinin geçtiği tamlamalar ve söz öbekleri:

Baba Mesleği - Father's Job

Babalar Günü - Father's Day

Baba - Father kelimesinin cümle içerisinde kullanımı:

- My father took me to the match - Babam beni maça götürdü.

- Ali's father profession is an electrial engineer - Ali'nin babası elektrik mühendisi.

- Happy Father's Day - Babalar Gününüz kutlu olsun.

1.C. Kardeş

Abla - Older Sister - Elder Sister

Kız kardeş - Sister

Ağabey - Brother - Elder Brother

Erkek Kardeş - Little Brother

Cümle içerisinde kullanımı:

-My sister surprised me - Ablam bana sürpriz yaptı.

-We are going to play basketball with my brother. - Abimle birlikte basketbol oynamaya gidiyoruz.

-Today is older sister's birthday - Bugün ablamın doğum günü.

2- Akrabalar / Kinsfolk

1.A. Amca / Dayı - Uncle / Paternal Uncle

Cümle içerisinde kullanımı:

- My uncle fixes the furniture in the house - Evdeki eşyaları amcam tamir eder.

- This summer we will go to Izmir with my uncle - Bu yaz amcam ile birlikte İzmir'e gideceğiz.

2.B. Teyze - Hala - Aunt - Maternal Aunt

Cümle içerisinde kullanımı:

- My aunt will have surgery tomorrow - Teyzem yarın ameliyat olacak.

- My aunt prepared lunch for us - Halam bize öğle yemeği hazırladı.

2.C. Büyük Anne - Büyük Baba -Grand Mother / Grand Father

Cümle İçerisinde kullanımı:

We will go to my grandmother on summer vacation - Bu yaz büyük annemin yanına gideceğiz.

My grandfather is my pocket money - Büyük babam bana harçlık verdi.

3- Arkadaşlar - Friends

School Friend - Okul Arkadaşı

Queue Mate - Sıra Arkadaşı

Pen Pal / Pen Friend - Mektup Arkadaşı

Blood Brother - Swore Brother - Kan Kardeşi

Neighborrhood Friend - Mahalle Arkadaşı

Cümle içerisinde kullanımı:

- We will go to the movies with my friends this weekend

- Bu hafta sonu arkadaşlarımla birlikte sinemaya gideceğiz.

- I studied yesterday with my school friends

- Dün arkadaşlarımla birlikte ders çalıştık.

Diğer kelimeler ve İngilizce karşılıkları.

- My Girl Friend - Kız Arkadaş

-My Boy Friend - Erkek Arkadaş

- Husband - Erkek Eş

- Wife - Kadın Eş