İngilizcede ''sense'' ve ''feeling'', duygu demektir. Duygusal kişileri tanımlamak içinse ''sentimental'' ya da ''emonational'' kelimelerinden biri kullanılır. 3. sınıflar için ''4.Ünite Feelings- Duygular'' konusunu örnek cümlelerle anlattık.
Hissettiklerimiz Olumlu Duygular (Positive Emotions) ve (Negative Emotions) olmak üzere ikiye ayrılır. Duygu bildiren kelimeler, cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır.

4. Ünite Feelings - Duygular

1- Olumlu Duygular:

Mutlu - Happy ya da Delighted

Mutluluk - Happiness

Enerjik - Energetic ya da Vigorous

Neşeli - Cheerful

Keyifli - Pleasant

Coşkulu - Enthusiastic

Huzurlu- Peaceful ya da Restful

Huzur - Serenity

Sakin - Tranquil

İyi - Good - Fine

Hassas - Sensitive ya da Delicate

Umutlu - Hopeful

İstekli - Eager

Heyecanlı - Excited

Örnek Cümleler:

1- I love energetic peoples. / Enerjik insanları severim.

2- The surprise my mom made made me happy.

Annemin yaptığı sürpriz beni mutlu etti.

3- This is a very peaceful place.

Burası çok huzurlu bir yer.

4- I feel very cheerful today.

Bugün çok keyifli hissediyorum.

5- How are you today? Bugün nasıl hissediyorum.

I feel good, thank you. / İyi hissediyorum, teşekkür ederim.

2- Olumsuz Duygular:

Üzgün - Sad ya da Upset

Utangaç / Çekingen - Shy

Sıkılgan - Bashful

Öfkeli / Kızgın - Angry ya da Furious

Yorgun - Tired

Endişeli - Worried

Kaygılı - Concerned ya da disconcerting

Şaşkın - Confused ya da Puzzled

Sabırsız - İmpatient

Canı Sıkkın - Bored

Aceleci - Hasty ya da Rash

Not: Üzgün ya da moralinin bozuk olduğunu belirtmek isteyenler ''downhearted'' kelimesini de kullanabilir.

I'm downhearted since last night.

Dün geceden beri moralim bozuk.

Örnek Cümleler:

1- I feel sad in the winter season.

Kış mevsiminde üzgün hissediyorum.

2- My brother is very bashful person.

Ağabeyim çok sıkılgan bir insandır.

3- I used to be a very shy kid.

Ben eskiden çok utangaç bir çocuktum.

Not: İngilizcede bazı kelimelerin önüne ''un'' eki getirilir. Bu ek olumsuz bildirir.

Happy - Mutlu / Un - happy - Mutsuz

Comfortable - Rahat / Un - comfortable - Rahatsız

Stable - Kararlı / Unstable - Kararsız

Not: ''Feel'' kelimesi Hissetmek demektir. Duygu bildiren cümleler kurarken bu genellikle bu cümle kullanılır.

Örnek Cümleler:

I feel tired. - Yorgun hissediyorum.

I feel pleasant - Huzurlu hissediyorum.

I feel hopeful - Umutlu hissediyorum.

She feel said. - O üzgün hissediyor.

Are you feel happy? Mutlu hissediyor musun?

Not: ''Feel'' sözcüğü geçmiş zaman cümlelerinde ''Felt'' olur. ''Felt'' -hissettim, hissediyordum- anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

I felt unhappy last night. - Dün akşam mutsuz hissediyordum.

My older sister very tired yesterday. - Ablam dün gece çok yorgundu.

Not: Nasıl hissettiğimizi belirtmek için duygu bildiren sıfatların önüne ''be'' getirebiliriz.

Be happy - Mutlu Olmak

Be tired - Yorgun Olmak

Be worried - Endişeli Olmak

Not: ''Be'' fiili aynı zamanda emir cümlelerinde kullanılır.

Be hopeful. / Umutlu ol!

Be good / İyi ol.

Be cool / Rahat ol.

Be happy / Mutlu ol.

Not: ''Be'' kelimesi geçmiş zaman cümlelerinde ''was'' olur.

She was unhappy yesterday. / O, dün çok mutsuzdu.

I was bad last night. / Dün gece kötüydüm.

My sister ws bored. / Ablamın canı sıkkındı.

Not: Bir cümlede birden fazla duygu bildiren cümle kullanılabilir.

I am both happy and excited. / Hem mutlu hem de heyecanlıyım.