Yaşadığımız şehirde çok sayıda kurum yer almaktadır. Bu kurumların başında okul, hastane, alışveriş merkezi, otel, sağlık ocağı, kaymakamlık ve valilik binalar bulunuyor. Hava alanı, baraj, park ve meydanlar ise şehirdeki yapılara örnek gösterilebilir. 3. sınıflar için ''7. Ünite in My City'' konusunu örnek cümlelerle anlattık.
Şehirlerde birçok tarihi ve turistik yer de bulunmaktadır. İngilizcede bu yerlere ''Touristik Place'' ya da ''Historical Place'' denir. Müze, milli park, doğal göl, cami ve antik kentler, şehirlerde bulunan tarihi ve turistik yapılar arasında yer alıyor.

7. Ünite In My City - Şehrimde

1- Şehirlerdeki Kurumlar ve İngilizce Karşılıkları

Hastane - Hospital

Devlet Hastanesi - City Hospital

Özel Hastane - Private Hospital

Şehir Hastanesi - City Hospital

Sağlık Ocağı - Clinic ya da The Health Clinic

Okul - School

Belediye Binası - Town Hall ya da Town House

Üniversite - Univercity

Otel - Hotel ya da Inn

Pansiyon - Lodgings

Gökdelen - Tower Block ya da Skyscraper

Kütüphane - Library

Hayvanat Bahçesi- Zoo

Örnek Cümleler:

1- I have an appointment at the hospital at 2 o'clock tomorrow.

Yarın, saat 2'de, hastanede randevum var.

2- This zoo are closed on sunday. / Bu hayvanat bahçesi pazar günleri kapalı.

3- . The skyscraper in the square is 50 floors. / Meydandaki gökdelen 50 katlı.

4- To book a room, you must call the hotel in advance.

Oda tutmak için önceden oteli aramalısın.

5- There are thousands of books in the city library.

Şehir kütüphanesinde binlerce kitap var.

2- ''In'' ve ''At'' Takısının Kullanımı:

Bir yerde bulunduğumuzu anlatmak için ''in'' ve ''at'' takısını kullanırız. ''in' takısı şehir ve ülke isimlerinin önüne getirilir,

Örnek Cümleler:

1- My older sister has been living in London for five years.

Ablam, beş yıldır İstanbul'da yaşıyor.

2- Topkapı Palace and Dolmabahçe Sarayı ara located in istanbul.

Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı İstanbul'da yer alır.

Diğer tüm kurum ve yapılarda ise ''at'' takısı kullanılmalıdır.

Örnek Cümleler:

1- I will be at school until 5 o'clock today. / Bugün saat 5'e kadar okulda olacağım.

2- .I'm waiting for you at the bank. / Seni bankada bekliyorum.

3- Shall we study at the library tomorrow? Yarın kütüphanede ders çalışalım mı?

Not: Eğer belli bir yerden ya da kurumdan bahsediliyorsa o yerin önüne ''the'' getirilmelidir.

Örnekler:

The Hospital

The Bank

The Zoo

3- Şehirlerdeki Turistik Yerler ve İngilizce Karşılıkları:

Müze - Museum

Antik Kent - Ancient City

Milli Park - National Park

Cami - Mosque

Anıt - Monument

Kale - Castle

Şehir Meydanı - Town Square

Türbe - Tapınak / Tomb - Shrine

Örnek Cümleler:

1- The museum in the city opened in 2010.

Şehirdeki müze, 2010 yılında açıldı.

2- Mosque is visited by millions of tourists every year.

Cami, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor.

4- Şehir İle İlgili Diğer Kelimeler ve İngilizce Karşılıkları

Şehir Merkezi - Town Center

Hava Alanı - Airport

Çarşı - Bazaar

Alışveriş Merkezi - Shopping Center ya da Shopping Mall

Başkent - Metropolis ya da Capital

Trafik Lambaları - Traffick Lambs

Ana Cadde - Main Street

Sokak - Street

Mahalle - Neighborhood

Şehir Otobüsü - City Bus

Lokanta - Restaurant

Mağaza - Shop

Şehirlerarası Yolculuk - Intercity Travel