Dilan ismi, gönül anlamına geldiği gibi, sözcük anlamı olarak kadın ve erkeklerin birlikte oynadığı halay manasındadır. Dilan ismi Farsça kökenli olduğu gibi, genellikle kız bebekler için kullanılır.