Dilara isminin anlamı, gönül alan, gönül süsleyen demektir. Kız bebekler için kullanılan Dilara ismi, Farsça kökenli bir sözcüktür.