Bebeğin Zekası Yaşına Uygun mu Nasıl Anlarım

Anne ve babaların bebeklerinin zeka gelişimiyle ilgili en çok merak ettikleri şey, gelişme sürecinde bebeğin zekasının da gelişip gelişmediğidir. Yani bebek büyürken, acaba zekası da bu büyümeye paralel olarak gelişiyor mu? Bunu anlamanın değişik yöntemleri var. Bebeğin zekasının, yaşına uygun olduğu nasıl anlaşılır. Uzmanlara göre bebeklerin zekalarının, yaşına uygun olup olmadığını, bebeğin genel gelişiminin yaşına uygun olmasından anlarız.Büyük çocuklarda IQ, bebeklerde DQ gelişim katsayısıdır. Yani bebeğin zekasını gösteren şey genel gelişimidir. Bunun da değişik boyutu vardır. Motor gelişimi, ince motor gelişimi, sosyal interaksiyonları, konuşma gelişimi ve algısal gelişimi. Bunların tamamının yaşına uygun olduğunun değerlendirilmesiyle bebeğin zeka gelişiminin normal gittiği söylenebilir. Bebeğin algısal gelişimini ölçen yöntemler var. Çocuk hekimleri ve çocuk psikologları normal çocuklarda da, gelişiminde sapmalar gösteren çocuklarda da bu yöntemleri kullanılıyor. Bebeğin zeka gelişimini değerlendirirken durumuna bir bütün olarak bakılmalı. Örneğin bebek çevreyle nasıl iletişim kuruyor.


Göz kontağı var mı. İkinci ay gibi göz kontağı gelişir. Bu çök önemli. Bebeğin algısı önemli. Erkenden algılamaya başlarlar pek çok şeyi. İkinci ayda devrim olur ve algıladıkları şeyler üzerine hareket edebilmeye başlar. Bu değerlendirilebilir. Sonra göz koordinasyonuna bakılır. Koordineli hareket edebiliyor mu bebeğimiz. Karşılıklı etkileşiminin başlamasını bekleriz. Bu da çok önemli. Bebek hemen konuşmaya başlayacak değil ama belli seslere belli sesler geliştirecek demektir. Bebeğin pek çok alandaki tepkisi. Görsel, sesli uyaranlara tepkisi nasıl ve bunlarla birlikte hareketleri, dış dünyayla nasıl iletişim kurduğu zeka gelişimiyle ilgili ipuçları verir.