Yusuf isminin, Sözlükte geçen bir kaç anlamı bulunmaktadır. Arapça kökenli olan ismin bu anlamlarından, ilk sırada erkek ismi olduğu için, “er” anlamı geliyor. Hz, Yakup Aleyhisselam’ın oğlu olan Yusuf Peygamber’in hayatı boyunca çektiği zorluklardan dolayı İbranice dilde “inleyen, inilti” anlamlarına da geliyor.

Ayrıca; yakışıklı, güzel anlamlarına da gelen Yusuf ismi, Kuran-ı Kerim’de, Yusuf isminde sure ile de geçiyor. Bundan dolayıdır ki Müslümanlar arasında, caiz olan Yusuf ismi oldukça tercih edilmektedir. Hz. Muhammed(a.v)’in çocuklar için söylediği: “Çocukların, babalarından güzel bir isim hakkı vardır.” Hadisi de, Yusuf isminin, İslam Dünyası’nda erkek çocuklarına konulmasını onaylamaktadır.

Müslümanların, çocuklarına bir isim koyarken akıllarına gelen ilk soru olan koyacakları ismin dini açıdan caiz olup olmadığıdır. Yukarıda da belirtilen nedenlerden dolayı Yusuf isminin; Kuran- Kerim’in birçok farklı ayetinde geçiyor olması, bunun yanı sıra bir Peygamber ismi olması ve ismin İslam dinine ve kültürüne ters düşen bir anlamı olmaması, müminlerin, erkek çocuklarına koyabilecekleri caiz isimlerden olduğunu gösteriyor.

Yusuf İsminin Analizi
Yusuf isminin analizi yapmak kişinin hangi karakteristik özelliklere sahip olduğunu öğrenmektir. Yusuf ismindeki her harfe karşı bir karakteristik özellik denk gelmektedir.

Y: Geçmiş üzüntüleri sürekli yaşarlar
U: Durgun, çok ağır hareket eden
S: Hayalperest
U: Durgun, çok ağır hareket eden
F: Uysal, güvenilir

Yusuf İsminin Numerolojisi
Yusuf isminin numerolojisini isimde yer alan her bir harfin alfabedeki rakamsal karşılığına göre hesaplıyoruz.

Y: 28
U: 25
S: 22
U: 25
F: 7

Yusuf isminin numerolojik değeri: 107