Bazı alel genlerde baskınlık veya çekiniklik kavramı yoktur. Bu alel genlerin birlikte bulunduğu durumda, iki gende özelliğini tam gösteremez. Bu durum fenotipe, iki alel genin arasında bir özellikte kendini belli eder. Örneğin aşağıdaki örnekte kırmızı çiçek geni ile beyaz çiçek geni eş baskın genlerdir. Bu iki geni de bulunduran heterozigot bireylerin çiçekleri pembe renkte olur. Bu duruma eksik baskınlık denir.

Eksik baskınlık; sığır, at, endülüs tavukları gibi hayvanlarda ve akşamsefası, aslanağzı gibi bitkilerde görülür.