Dürüstlük
Yardımseverlik
Merhamet
İlkeli olmak
Çalışkanlık
Azim
Saygılı olmak
Bilgelik
Seçicilik
Kararlılık
Sorumluluk
Sadakat
Esneklik
Yeniliğe açık olmak
İç disiplin
İrade
Barışçıl
Bütünü görme


Russel Gough, "Karakteriniz Kaderinizdir" adlı kitabında diyor ki:


"Doğru ve iyi olanı bilmek ile doğru ve iyi olanı yapmak arasındaki en önemli bağlantı doğru ve iyi olanı yapacak bir karaktere sahip olmaktır. Eğer karakter gelişmemişse tahsil işe yaramıyor."
Unutmayalım; banka hortumlayanlar, devleti soyanlar, rüşvet alıp vatanı çıkar uğruna satanlar, maç satanlar, şike yapanlar, teşvik verenler; birilerini hakir görüp aşağılamakla yükseleceklerini zannedenler hep tahsilli çocuklar...O yüzden Roosevelt demiş ki:"Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır."
Karakter sahibi olmak, ahlaklı olmaktır. Ahlaklı olmak doktor, mühendis, öğretmen olmaktan daha önemlidir. Geçmişe baktığımızda nice bürokratların, doktorların, mühendislerin veya farklı meslek sahiplerinin bu ülkenin maddi ve manevi kaynaklarını nasıl heba ettiğini gördük. Bu tipler vali, doktor, avukat, yargıç olmuş ama adam olamamış. Zaten Türk insanın zeka sorunu yok ki. Türk insanının karakter sorunu var. Bunu düzelttiğimiz anda bu ülkenin önü açılacaktır. Doktor olalım; ancak yalancı, bencil, kendi çıkarını düşünen, hastası acı çekerken ben bundan nasıl para koparabilirim diye düşünen bir doktor olmayalım. Amaç karakterli doktor olmak olmalı, en iyisi bu.