Bir yılan ile bir yengeç komşuymuş. Yengeç iyi kalpli ve dürüst bir hayvanmış. Gel gelelim yılan için ayı şeyleri söylemek pek mümkün değilmiş. Yengeç ne kadar iyi ise, yılan da o kadar kötüymüş Yengeç ne kadar dürüst ise yılan da o kadar hainmiş. Yengeç yılanın bu huyunu biliyormuş Bu yüzden de her gün onu uyarıyormuş
“Yılan kardeş, şurada komşuyuz birbirimizle iyi geçinelim Kötülükten kimseye bir yarar gelmez, kötülük yapan kötülük bulur Kötü düşünceleri aklından çıkar.” dermiş Yılan bu sözlere gülermiş ama yengecin bu iyilik çağrılarına hiçbir zaman karşılık vermezmiş.


Yengeç, yılana karşı her zaman tedbirli davranıyormuş, yanıma fazla yaklaşmıyor sözlerine de pek güvenmiyormuş. Çünkü yılan kötülük yapmak için hiçbir şeyden kaçmazmış Yengeci göndermek için fırsat kollar dururmuş. Yılan birkaç kez, yengeç uyurken yanına yaklaşmaya çalışmış. Amacı omu uykudayken savunmasız bir şekilde göndermekmiş. Böylece işi kolay olacakmış Yengeç ise ne kadar kötü niyetli olduğunu bildiği için hep tedirgin uyuyormuş. Bu yüzden de en küçük bir çıtırtıda bile hemen uyanıyormuş.
Yılanın akıllanacağı yokmuş. Yengeç de ondan ümidi kesmiş. Sonunda bir gün, yılan uyurken yengeç ona yaklaşmış. Bastırıp kıskaçları ile onu itmiş. Biraz sonra da yılan korkup kaçmış

Yengeç, yılanın gidişine bakıp: “Ah yılan kardeş, keşke yanımda ikende böyle dosdoğru olabilseydin böyle gitmezdin ” demiş