Kurnaz, yaşlı bir tilki, yıllarca birçok tavuk avlamış, tavşanları kovalamış. İnsanlar kadar, hayvanlar da yıllar boyunca onunla başa çıkamamış. Günün birinde bütün kurnazlığına karşın avcıların kurdukları tuzaklardan birine yakalanmış. yaşlı tilki, bu zor durumdan kurtulmayı da başarmış fakat bu kurtuluş kuyruğunun yarısını kapanda bırakmak pahasına olmuş. Yaşlı tilki, tuzaktan biraz uzaklaşınca kara kara düşünmeye başlamış. Arkadaşlarımın karşısına böyle yarım kuyrukla nasıl çıkacak? Kendisiyle alay etmeyecekler mi? Şimdiye dek kuyruksuz tilki hiç görülmüş mü? Yaşlı tilki, bir ağacın altına oturup, uzun uzun düşünmüş.

En sonunda keskin zekası bu zor duruma da bir çare bulmakta gecikmemiş. Arkadaşlarını toplayacak onlara kuyruğunun zararlarını anlatacak ve inandırmaya çalışacakmış. Bu karardan sonra tüm tilkilere haber yollamış. Ertesi sabah şafakla beraber, önemli bir toplantı yapılacağımı bildirmiş. Belirtilen toplantı yerine tüm tilkiler gelmeye başlamışlar. Kuyruksuz tilki, arkadaşlarıma “Değerli arkadaşlarım” demiş “Sizleri buraya, tilkileri yakından ilgilendiren önemli bir konu için çağırmış bulunuyorum