Tanrıların da enerji olduğundan daha önceki yazılarda bahsetmiştik. Her bir tanrının ayrı ayrı enerjiye sahip olduğunu çoğu dinde görebiliriz .Kısaca örnekler isek;

Yaratıcı Tanrı ve ya Tanrıçalar; Yunan(Gaia)Mısır(Ra[Amon ile özdeşleştirilirAmon-Ra olarak tasvir edilir]) İskandinav(Ymir) ve Türk tanrısı olarak Tengri vardır.


Yeraltı Tanrı ve Tanrıçaları; Yunan(Hades)Kelt(Cernunnos) İskandinav(Hel) vs.

Yaratıcı Tanrı haricinde diğer tanrılar ölümlüdür. İskandinav mitolojisinde var olan bu olay Eski Mısır uygarlığında Osiris'in öldürülmesiyle açıklanabilir ve Yunan mitolojisinde tapınılmayan tanrıların güç kaybettiklerini yazar. Çünkü yaratılma amaçları insanlara yardım içindir. Örneklersek; Mısırda Ptah adı verilen tanrı insanlara heykeli ve metali işlemeyi öğretmiştir. Yine Eski Mısır uygarlığında Thoth insanlara Nil nehrinin gel-git oranını hesaplamayı öğreterek geometrinin bulunmasını sağlamıştır Anubis mumyalamayı öğretmiştir.

Türklerin şamanistik dönemlerinde Tengri adını verdikleri tanrı ve yaratılış hikayesiEski Mısır'ın tanrısı Ra ile neredeyse aynıdır. Yaratılışta iki tanrınında tasviri balıkçıl bir kuştur ve evren yaratılmadan önce sadece bir okyanustur.

İnsan pagan dinlerde yeryüzünde tanrı ve tanrıçaların suretidir. Bütün tanrı ve tanrıçaların özellikleri bizde mevcuttur tabii buna kötü niyetli tanrı ve tanrıçalarınki de dahil.

Genel olan bir soru vardır: Neden kötü tanrı/ça var?

Aslında kötü tamamen insana göredir. Herkes az çok Eski Mısır mitolojisini bilir ve Seth diyince akla kötü tanrı gelir. Aslında Seth; kaos ve savaş tanrısıdır. Savaşçılara yardım eden ve düşmanlara kargaşa getirdiği söylenen bir tanrıdır. Aynı zamanda Osiris'i parça parça etmiştir çünkü tanrıların insanların tapınmasıyla beslendiğini söylemiştik ve Osiris'i yok etmek istemeseydi Seth yok olacaktı.

Görüldüğü üzere aslında tamamen insanın yorumuna göre kötüdür. Daha çok iyi ve ya kötü yoktur çünkü hepsi günlük hayatımızda gerekli olan enerjileri barındırırlar. En çok karıştırılan tanrılar ise yeraltı tanrılarıdır. Çünkü 'şeytan' zannedilirler.Aslında yeraltı eski uygarlıklarda 'ölülerin gittiği yer' manasına gelmektedir ve şeytan ile uzaktan yakından alakası bulunmamaktadır.

Kaynak:Efsane ve Mitler AnsiklopedisiDictionary of Gods and Goddess