Bir ebe seçilir, bu aslan olur.
Öteki çocuklar iki kümeye ayrılırlar, bunlar da maymun olurlar.
Oyun alanına birbirinden uzak iki daire çizilir, bunlar da maymun yuvası olurlar.
Çocuklar iki kümeye ayrılırlar.
Bir küme bir yuvada, öteki küme de öbür yuvada durur.
Ortada da aslan ini olur, aslan orada uyur.

Oyun başlayınca maymunlar bir yuvadan öbür yuvaya giderken, aslanın yanına gelirler ve uyuyan aslanı elleyerek onu uyandırmaya çalışırlar.
Aslan uyanınca kendisine elleyen maymunlardan birini kovalar, yakalamaya çalışır.
Maymun da kaçıp yuvalardan birine girmeye çalışır.
Aslanın bir kez yakalama hakkı vardır.
Hiç maymun yakalayamazsa, yeniden aslan olur.
Bir maymun yakalarsa, bu kez, yakalanan çocuk aslan olur.
Birden çok maymun yakalanırsa, aralarında sayışma yaparlar, bir aslan seçerler.
Oyun yinelenir.
Oyun böylece sürer.
Oyunun birden çok oynanışlarında, her aslanın tuttuğu maymunlar sayılır.
Aslanlar arasında en çok maymun tutmuş olan hangisi ise, o aslan "ormanlar kralı" seçilir, alkışlanır.