Çocuklar üçer kişilik kümelere ayrılırlar.
Her kümede iki çocuk yüz yüze ve karşılıklı durur; üçüncü çocuk ise bu iki çocuğun arasında ( iki arkadaşının birini sağına, ötekini soluna alacak şekilde, dimdik ve kaskatı )durur.

Ortadaki çocuğa iki çocuktan biri, Hacıyatmaz'ı ötekine, öteki de birinci çocuğa doğru, omuzlarından iter.
Yandaki çocuklar, Hacıyatmaz'ı düşürmemeye özen gösterirler.
Oyunun yinelenmesinde, ortadaki çocuk yana geçer.
Üç çocuk da Hacıyatmaz olduktan sonra oyun biter.