Çocuklar yan yana dizilirler.
Bir ebe seçilir.
Önceden bir tabak içinde hazırlanmış çeşitli yiyeceklerden bir tanesi çocuğa tattırılır.
Bunun ne olduğu sorulur.
Gözleri önceden bağlanmış olan ebe, görmeden yediği yiyeceğin tadını düşünür, adını bulur, söyler.
Bilen alkışlanır.