Bu oyun çocuklara renkler öğretildikten sonra oynanır.
Renkleri pekiştirme, dikkati arttırma oyunudur.

Öğretmen, küme halindeki çocuklara, üstlerindeki giysilerin, duvarların, kitap kaplarının, blokları, araç-gereç ve oyuncakların vb. renklerini sorar, çocuklar söylerler.
Bunlar içinden, özellikle 4-5 nesnenin rengine dikkat çeker.
Daha sonra çocuklar bir ebe seçerler.
Ebe yumulur, Öğretmen ebeye, "Ali'nin kazağının rengi nedir ?" diye sorar.
Ebe bilirse ebelikten kurtulur, alkışlanır.
Bilinen çocuk ebe olur.
Ebelik bilinceye kadar devam sürer.

"Rengi nedir ?" sorusunu, öğretmen yerine herhangi bir çocuk da sorabilir.
Ebe değiştikçe, soran çocuk da değişebilir.
Soran çocuk da ebe gibi seçimle belirlenebilir.