Çocuklar yere oturtulur.
İçlerinden birini ebe seçerler.
Ebe başını öğretmenin kucağına koyar, gözlerini yumar.
( çocuk gözünü, bir başka yerde de yumabilir )
Öğretmen, ebeye sezdirmeden, bir çocuğu işaretle dışarıya çıkartır.
Ebe gözlerini açar;
Öğretmen ebeye "Kim yok ?" diye sorar.
Çocuk bilirse ebelikten kurtulur.
Adı bilinen çocuk ebe olur.
Ebe, üç ad saydığı halde bilemezse yeniden ebe olur, yumulur.