Öğretmen sınıfın önünde ve ortadadır.
İki elinde birer silgi veya fasulye torbası tutar.
Sağ ve sol gerisinde iki öğrenci vardır.
İşaret verildiğinde bu iki öğrenci öğretmenin elindeki silgileri alır ve sıraların yanında koşuya başlar.
Bu öğrenciler arkada karşılaşırlar.
Öğretmene silgiyi önce getiren oyunu kazanır.