Öğrenciler bahçeye dağılırlar.
Bir kişi ebe olur.
Öğretmen düdük çalınca ebe hariç diğer çocuklar leylek gibi tek ayakları üzerinde dururlar.
Ebe dokunmak üzere leyleklere yaklaşır.
Leylekler bir ayakla sekerek kaçarlar.
Kime dokunursa o çömelir.
En son kalan leylek, ebe olur.