Bütün çocuklar eşit sayılarda 7-8 gruba ayrılır.
Bir grup 7 kişiden fazla olmamalıdır.
Her grup derin kolda toplanır.
1 numaradakiler grubun lideridir.
Öğretmenin işaretiyle oyun başlar.
Lider çeşitli yürüyüş ve hareketler yapar, diğerleri onu takip ederler.
3-5 hareketten sonra öğretmen yine düdük çalar ve lider değişsin der.
Bu komutla 1 numaradaki lider en arkaya geçer ve 7 numaralı oyuncu olur.
1.numaradakiler liderdir.
( Yani önde olan lider olur.)
Öğretmen her çocuğa bir lider olma şansını tanımalıdır.