Bütün öğrenciler bir halka üzerinde yüzleri içe dönük olarak dururlar.
Bir kişi dairenin dışındadır.
Dışarıdaki oyuncu halkanın etrafında koşmaya başlayınca oyun başlar. Koşan oyuncu bir arkadaşının sırtına hafifçe dokunarak " Benimle gel." der.
Dairenin etrafında bir kere koşu, arkadaşının yerini almaya çalışır.
Vurulan oyuncu, arkadaşı kendi yerine gelinceye kadar dokunmaya çalışır.
Bunda başarısız olursa ebe olur ve başka birisini koşturur.
Eğer arkadaşına yerine gelmeden önce dokunursa kendi yine yerine geçer. Arkadaşı ikinci defa ebe olur.