Öğrenciler yüzleri merkeze dönük olarak bir halka oluştururlar.
Dairenin merkezine bir oyuncak veya bir eşya konur.
Bir çocuk bunun muhafızıdır.
Bu öğrenci, elindeki topu halkada bir arkadaşına atar.
Halkadakiler topla oyuncağı devirmek isterler.
Bunu kim devirirse o muhafız ile yerini değiştirir, böylece oyun devam eder.