Amaç ve Kazanımlar:

PMA

A2 El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme

K7 El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.

K8 Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

K12 Şekillleri değişik araçlar kullanarak çizer.

K15 Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.

SDA

A4 Kendi kendini güdüleyebilme

K1 Kendiliğinden bir işe başlar.

K2 Başladığı işi bitirme çabası gösterir.

A11 Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme

K2 Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler.

K3 Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar.

K4 Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar.

DA

A4 Kendini sözel olarak ifade edebilme

K1 Dinlerken/konuşurken göz teması kurar.

K2 Sohbete katılır.

K3 Belli bir konuda konuşmayı başlatır.

K4 Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.

K5 Söz almak için sırasını bekler.

K6 Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.

K7 Duygu, düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar.

BA

A3 Dikkatini toplayabilme

K1 Dikkat etmesi gereken nesneyi/durumu/olayı fark eder.

K2 Dikkatini nesne/durum/olay üzerinde yoğunlaştırır.

K3 Dikkat edilmesi gereken nesneyi/durumu/olayı söyler.

A17 Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme

K2 Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde kullanır.

K3 Zaman bildiren araçların işlevini açıklar.

ÖB

A1 Temizlik kurallarını uygulayabilme

K5 Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanır.

K7 İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.

——————————————————————————————————————————

Malzeme:

Kullanılmış çeşitli boyutlarda yer minderleri, artık kumaş parçaları, kullanılmış süt vb kutular, düğmeler, iplikler, yapıştırıcı, makas, baklagiller (çocukların yaratıcılığına göre malzemeler daha da çeşitlendirilebilinir; dikkat etmemiz gereken artık malzemelerin kullanımına ağırlık vererek yeniden yapılandırma olmalıdır)

——————————————————————————————————————————

Uygulama:

Tüm malzemeler ortaya koyularak çocuklarla inceleme sohbeti yapılır. Ardından öğretmen tik tak saatine bak diyerek dikkatleri çeker ve çocuklarla saat kavramına yönelik öğrenme sohbetinin ardından her çocuk ailesine hediye etmek için klasik müzik eşliğinde eski ve artık malzemeler ile hayalindeki saati oluşturmaya başlar. Eğitimci özgünlüğü destekler ve sadece rehberlik eder. Çalışmanın ardından çocuklarla saat şarkısı oluşturulup dans eşliğinde müzikli dramatizasyon uygulayabilirsiniz. Ayrıca bu saatleri Anneler gününe özel yaptırabilirsiniz her çocuk kendi emeğini annesine vermekten mutluluk duyacaktır.