Kazanım ve Göstergeleri:

DG

K5 Dili iletişim amacıyla kullanır.

Sohbete katılır.

Konuşmak için sırasını bekler.

K7 Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.

Sözel yönergeleri yerine getirir.

K8 Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.MA

K1 Yer değiştirme hareketleri yapar.

Yönergeler doğrultusunda yürür.

K4 Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Kalemi doğru tutar.

Kalem kontrolünü sağlar.

Çizgileri istenilen nitelikte çizer.

BA

K1 Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

K5 Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Nesne/varlığın adını söyler.

Nesne/varlığın şeklini söyler.SDG

K3 Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.

—————————————————————————————————————————–

Malzeme: Eğri-düz nesne resimleri, eğri-düz kavramlarıyla ilgili video, cetvel, kağıt, kalem, renkli bant, iki adet pinpon topu, plastik kaşıklar

—————————————————————————————————————————–

Uygulama:

Öğretmen çocuklara eğri ve düz olan nesne resimleri gösterir.
Resimlerden yola çıkarak şu soruları sorar:
Resimdeki nesne (mesela yol) nasıl görünüyor?
Çevrenizdeki düz olan/eğri olan eşyaları gösterir misiniz?
Düz bir çizgi çizmek isteyelim. Bunu nasıl çizeriz? (Düz çizgi çizmek için ne kullanabiliriz?)
Çocuklar cevap verdikten sonra öğretmen çocuklara beyaz kağıt ve cetvel dağıtır. Cetveli kullanarak düz bir çizgi çizmelerini ister.
Ardından eğri bi çizgi çizmelerini ister.
Kağıtlar, etkinliğin sonunda kullanılmak için toplanır.
“Eğri-düz” videosu açılır.
Video izlendikten sonra şu sorular sorulur:
Hangi eşyalar eğriydi?
Hangi eşyalar düzdü?
Videodaki şarkı tekrar dinlendikten sonra oyuna geçilir.
Öğretmen yerde renkli bantlarla ikişer tane düz ve eğri yollar oluşturur.
Çocuklar dört grup olur.
Öğretmen her birine bir sayı söyleyeceğini, bu sayıyı aklında tutmaları gerektiğini söyler.
1’den 4’e kadar sayılar söylenir.
Birinci ve üçüncü, ikinci ve dördüncü grup karşı karşıya dizilirler.
Gruplar önce düz çizgilerin ucunda sıra olur. Öğretmen çocuklara kaşık ve grubun başındakilere de iki pinpon topu verir.
Çocuklar kaşıklarının üstündeki pinpon topunu taşıyarak ve müzikle beraber düz çizgiden yürüyerek çizginin ucunda bekleyen arkadaşlarının yanına giderler. Ama pinpon topunu düşürmemeye dikkat etmeleri gerekmektedir.
Topu önlerinde bekleyen arkadaşlarına verir ve öğretmenlerinin yanına giderler.
Bu sefer pinpon topunu taşıyacak olan 3.ve 4.gruptur. Onlar da düz çizgiden yürür ve önde bekleyen arkadaşlarına pipetleri düşürmeden kaşığı verirler.
Bütün çocuklar aynı uygulamayı eğri çizgi üzerinde de yaparlar. Oyunun sonunda çocuklar kendilerini alkışlar ve oturur.
Oyundan sonra öğretmen, çocuklara etkinliğin başında yaptıkları çizgi çalışmalarını verir. Bu çizgilerden istedikleri bir eşyayı, hayvanı oluşturmalarını söyler.
Çocuklar oluşturdukları figürü boyayarak sanat çalışmasını bitirirlerSonra çocuklara ormanda başka neler yapılabilecekleri sorulur ve birlikte canlandırılır.