Çocuklardan daire olmaları istenir.
Ortaya üçgen, daire, dikdörtgen ve kare şekilleri çizilir.
Grup dört eşit sayıya ayrılarak çizilen şekillerin içine yerleştirilir.

Her grubun adı içinde bulunduğu geometrik şeklin ismi olur.
Çocuklara karada-denizde oyunu oynanacağı açıklanır: “Karada” dendiğinde tüm çocukların şeklin içine girmesi, “denizde” dendiğinde ise şeklin dışına çıkmaları gerektiği söylenir.
Şaşıranlar oyundan çıkar.