Çocuklardan büyük bir daire olması istenir ve öğretmen de daire içinde yerini alır.
“El Tut Kurtul” oyunu açıklanır:

“Çocuklar aranızdan bir ebe seçeceğim. Ebe olan kişi sizi kovalamaya başlayacak. Sizler de yakalanmamak için, ebe size yaklaştığında arkadaşlarınızdan birinin elini tutacaksınız. El ele tutuşmadan ebe kimi yakalarsa, yakalanan kişi ebe olacak” denir.

Bu şekilde oyun bir süre devam ettirilir.