Şaplat şaplat şaplat şaplat şaplat (iki el birbirine vurularak şaplatılır.)

Şıklat şıklat şıklat şıklat şıklat (iki eldeki parmaklar şıklatılır.)

Döndür döndür döndür döndür döndür (iki eller öne arkaya doğru döndürülür.)

Salla salla salla salla salla (eller sallanır )

Uslu bir çocuk ol (bir işaret parmağı dudağa getirilerek sus işareti yapılır.)

Kollarını bağla (kollar göğsün üzerine toplanır.)

Arkana yaslan çiçek ol.. (arkaya doğru dik oturarak çiçek gibi olması istenir.)