Forum Düzeni
Kullanıcı Etiket Listesi

Seçenekler
Seçenekler
Stil
Üyelik tarihi: 27 Kasım 2017
Mesajlar: 10.321
Konular: 1691
Cinsiyet:Bayan
Seslenenler: 709 Mesaj(lar)
Etiketleyenler: 80 Konu(lar)
Alınan Beğeni: 0
Verilen Beğeni: 0
İlişki Durumu: Yok
Burç: Koc
Takım: Besiktas
Rep Gücü: 23
Gamer Queen is a name known to allGamer Queen is a name known to allGamer Queen is a name known to allGamer Queen is a name known to allGamer Queen is a name known to allGamer Queen is a name known to all

Simli Bu İngilizce Kelimeler Kitap, Dergi ve Gazetelerin %80’ini Oluşturuyor

19 Kasım 2018
# 1
Bu İngilizce Kelimeler Kitap, Dergi ve Gazetelerin %80’ini Oluşturuyor
En çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları frekans sıklığına göre derecelendirilerek aşağıda verilmiştir.
Kitap, dergi ve gazete gibi basılı materyallerde geçen tüm İngilizce kelimeler toplamının üçte birini listemizdeki ilk 25 İngilizce kelime oluşturuyor.
Örneğin İngilizce kitaplarda geçen her bir İngilizce kelimenin oranını Google Ngram Viewer sayfasında ilgili kelimeyi aratarak görebilirsiniz. Bu veriler Google’ın taradığı kitaplardan derlenmiştir (dergi ve gazeteler Google Ngram verilerine dahil değildir).
Birazdan göreceğiniz ilk 100 İngilizce kelime basılı materyallerdeki kelimeler toplamının yarısını ve ilk 300 kelime ise %65’ini oluşturuyor.
Bu listedeki tüm İngilizce kelimeler, yani ilk 1000 kelime ise yaklaşık olarak basılı materyallerdeki İngilizce kelimeler toplamının %80’ini oluşturuyor.
Günlük konuşma dilinde kitap, dergi ve gazete gibi basılı materyallere göre daha az sayıda, ortalama 600 civarında İngilizce kelime kullanılıyor.
Dolayısıyla İngilizce öğrenmekte olan birinin, en çok kullanılan İngilizce kelimeler içerisinde ilk 1000 kelimeyi öğrenmesinin sağlayacağı fayda çok büyük olacaktır.
Frekans sıklığına göre derecelendirilerek listelenmiş olan bu İngilizce kelimeler ve anlamları mutlaka öğrenilmelidir. Bu öğrenme sürecine İngilizce kelimelerin okunuşu ve telaffuzu da dahil edilmelidir.
Aşağıdaki listede göreceğiniz İngilizce kelimeler dışında kalan fakat temel İngilizce kelimeler arasında yer alan bazı kelimeleri de mutlaka öğrenmek gerekiyor.
Bu ön bilgilerden sonra şimdi artık en çok kullanılan İngilizce kelimeler listemize geçebiliriz.
1 – 100 İngilizce kelimeler ve anlamları
En çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları listesindeki ilk 100 kelimeye bakalım. Bu kelimeler hem yazılı hem de sözlü İngilizcede cümle yapıları içerisinde çok sık olarak kullanılmaktadır.
1. the – isimden önce kullanılır. anlam içermez. Ör: the book
2. of – (edat) nin, ın, den, li, yüzünden
3. and – (bağlaç) ve, ile, de
4. a – bir (tek başına kullanılmaz, isimle kullanılır) Ör: a boy
5. to – (edat) e, ye, ya, e doğru, göre, karşı
6. in – (edat) de, da, içinde, içine, halinde, olarak, içeriye, içeri. (sıfat) iç, içerde
7. is – ‘be’ (olmak) fiilinin üçüncü tekil hali. Ör: He is … / She is … / It is …
8. you – sen, siz, sana, size, seni, sizi
9. that – şu, o, ki, diye (sıfat) öteki. (zarf) bu kadar, o kadar, böyle. (bağlaç) şu, o, ki, diye, için
10. it – o, onu, ona
11. he – o (erkek için)
12. was – ‘be’ (olmak) fiilinin geçmiş zaman hali
13. for – (edat) için, göre, amacıyla, doğru, uygun, yönünde, yarayan, karşı, dolayı, sebebiyle. (bağlaç) dolayı, nedeniyle, çünkü, zira
14. on – (edat) üstünde, üzerinde, de, e doğru, yönünde, ile, civarında, esnasında. (zarf) durmadan, sürekli olarak, üstünde (giysi), giymiş olarak, beri, bu yana. (sıfat) olmakta olan, devam etmekte olan, çalışmakta, devrede, sahnede, hazır
15. are – ‘be’ (olmak) fiilinin ikinci tekil ve çoğul şahıslar hali
16. as – (zarf) kadar, olarak, gibi, iken. (bağlaç) ki; madem; olduğu gibi, diği gibi, iken, irken; karşın, rağmen; mademki
17. with- (edat) ile, birlikte, beraber, li
18. his – onun, onunki
19. they – onlar, insanlar
20. I – ben
21. at – (edat) de, da, ye, ya, e, a
22. be – olmak, bulunmak, var olmak; anlamına gelmek; mal olmak; tutmak (para); durmak
23. this – bu / (zarf) bu kadar, böyle
24. have – sahip olmak, olmak, elde etmek, almak, yapmak, etmek, kabul etmek, zorunda olmak, bulunmak
25. from – (edat) den, dan, beri, den beri, itibaren
Hatırlatma
İlk 25 kelime, kitap, dergi ve gazete gibi basılı materyallerde geçen tüm İngilizce kelimeler toplamının üçte birini oluşturmaktadır.
26. or – veya
27. one – bir, bir tane, biri, birisi, kimse, tek
28. had – ‘have’ fiilinin geçmiş zaman hali
29. by – tarafından (tek başına kullanılmaz, kelimeyle kullanılır)
30. word – kelime
31. but – fakat
32. not – değil
33. what – ne
34. all – herşey
35. were – ‘be’ fiilinin geçmiş zamanı
36. we – biz
37. when – ne zaman
38. your – senin
39. can – yapabilmek
40. said – dedim
41. there – orada
42. use – kullanmak
43. an – bir (tek başına kulanılmaz, kelimeyle kullanılır) Ör: an umbrella
44. each – her
45. which – hangi
46. she – o (kadın için)
47. do – yapmak
48. how – nasıl
49. their – onların
50. if – eğer
51 – 100 İngilizce kelimeler ve anlamları
51. will – irade
52. up – yukarı
53. other – diğer
54. about – hakkında
55. out – dışarı
56. many – çok
57. then – sonra
58. them – onları
59. these – bunlar
60. so – yani
61. some – bazı
62. her – onu
63. would – cekti, caktı, erdi, ermi (soru hali), ermiydi (soru hali)
64. make – yapmak
65. like – hoşuna gitmek, hoşlanmak, sevmek, beğenmek, istemek
66. him – onu
67. into – içine, içeriye, haline, -e, -ye
68. time – zaman
69. has – vardır
70. look – bakmak
71. two – iki
72. more – isim: çok, fazla şey, fazlalık / sıfat: daha çok, daha fazla / zarf: daha, bir kat daha
73. write – yazmak
74. go – gitmek
75. see – görmek
76. number – numara
77. no – hayır
78. way – yol
79. could – yapabilir
80. people – insanlar
81. my – benim
82. than – göre
83. first – ilk
84. water – su
85. been – olmuştur
86. call – çağrı
87. who – kim
88. oil – sıvı yağ
89. its – onun
90. now – şimdi
91. find – bulmak
92. long – uzun
93. down – aşağı
94. day – gün
95. did – ‘do’ yapmak fiilinin geçmiş zamanı
96. get – almak
97. come – gelmek
98. made – yapılmış
99. may – olası olmak, mümkün olmak, ebilmek, abilmek
100. part – bölüm
101 – 150 İngilizce kelimeler ve anlamları
En çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları listesindeki diğer kelimelere bakalım. Bu kelimeler hem yazılı hem de sözlü İngilizcede cümle yapıları içerisinde çok sık olarak kullanılmaktadır.
101. over – üzerinde
102. new – yeni
103. sound – ses
104. take – almak
105. only – sadece
106. little – küçük
107. work – iş
108. know – bilmek
109. place – yer
110. year – yıl
111. live – canlı
112. me – beni
113. back – siyah
114. give – vermek
115. most – en
116. very – çok
117. after – sonra
118. thing – şey
119. our – bizim
120. just – sadece
121. name – isim
122. good – iyi
123. sentence – cümle
124. man – adam
125. think – düşünmek
126. say – söylemek
127. great – büyük
128. where – nerede
129. help – yardım
130. through – vasıtasıyla
131. much – çok
132. before – önce
133. line – çizgi,hat
134. right – sağ
135. too – çok
136. mean – anlamına gelmek
137. old – eski
138. any – herhangi
139. same – aynı
140. tell – söylemek
141. boy – oğlan
142. follow – takip et
143. came – geldi
144. want – istemek
145. show – gösteri
146. also – ayrıca
147. around – etrafında
148. form – form, şekil, biçim, şekil vermek, oluşturmak, kurmak, düzenlemek
149. three – üç
150. small – küçük
151 – 200 İngilizce kelimeler ve anlamları
151. set – ayarlamak
152. put – koymak
153. end – son
154. does – ‘do’ fiilinin üçüncü tekil şahıs kullanımı
155. another – başka
156. well – iyi
157. large – geniş
158. must – gerekmek, zorunluluk, -meli, -malı
159. big – büyük
160. even – hatta
161. such – böyle
162. because – çünkü
163. turn – çevirmek
164. here – işte
165. why – neden
166. ask – sormak
167. went – gitti
168. men – erkekler
169. read – okumak
170. need – gerek
171. land – arazi
172. different – farklı
173. home – ev
174. us – bize
175. move – hareket
176. try – denemek
177. kind – tür
178. hand – el
179. picture – resim
180. again – tekrar
181. change – değişim
182. off – kapalı
183. play – oyun
184. spell – büyü
185. air – hava
186. away – uzakta
187. animal – hayvan
188. house – ev
189. point – nokta
190. page – sayfa
191. letter – mektup
192. mother – anne
193. answer – cevap
194. found – bulundu
195. study – çalışma
196. still – yine
197. learn – öğrenmek
198. should – meli
199. America amerika
200. world – dünya
201 – 250 İngilizce kelimeler ve anlamları
En çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları listesindeki diğer kelimelere devam edelim. Bu kelimeler hem yazılı hem de sözlü İngilizcede cümle yapıları içerisinde çok sık olarak kullanılmaktadır.
201. high – yüksek
202. every – her
203. near – yakın
204. add – eklemek
205. food – gıda
206. between – arasında
207. own – kendi
208. below – aşağıda
209. country – ülke
210. plant – bitki
211. last – son
212. school – okul
213. father – baba
214. keep – tutmak
215. tree – ağaç
216. never – asla
217. start – başlangıç
218. city – şehir
219. earth – toprak
220. eye – göz
221. light – ışık
222. thought – düşündü
223. head – kafa
224. under – altında
225. story – öykü
226. saw – testere
227. left – sol
228. don’t – etmeyin
229. few – az
230. while – süre
231. along – boyunca
232. might – belki
233. close – yakın
234. something – bir şey
235. seem – görünmek
236. next – sonraki
237. hard – sert
238. open – açık
239. example – örnek
240. begin – başla
241. life – hayat
242. always – her zaman
243. those – bunlar
244. both – ikisi de
245. paper – kağıt
246. together – birlikte
247. got – var
248. group – grup
249. often – sık sık
250. run – koş
251 – 300 İngilizce kelimeler ve anlamları
251. important – önemli
252. until – kadar
253. children – çocuklar
254. side – yan
255. feet – ayak
256. car – araba
257. mile – mil
258. night – gece
259. walk – yürüyüş
260. white – beyaz
261. sea – deniz
262. began – başladı
263. grow – büyümek
264. took – aldı
265. river – nehir
266. four – dört
267. carry – taşımak
268. state – belirtmek,bildirmek
269. once – bir zamanlar
270. book – kitap
271. hear – duymak
272. stop – dur
273. without – olmadan
274. second – ikinci
275. later – sonra
276. miss – bayan
277. idea – fikir
278. enough – yeterli
279. eat – yemek
280. face – yüz
281. watch – izlemek
282. far – uzak
283. Indian – Hintli, Kızılderili
284. really – gerçekten
285. almost – neredeyse
286. let – izin vermek
287. above – yukarıda
288. girl – kız
289. sometimes – bazen
290. mountain – dağ
291. cut – kesmek
292. young – genç
293. talk – konuşma
294. soon – yakında
295. list – liste
296. song – şarkı
297. being – olmak
298. leave – ayrılmak
299. family – aile
300. it’s – onun
301 – 350 İngilizce kelimeler ve anlamları
En çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları listesindeki diğer kelimelere devam edelim.
301. body – vücut
302. music – müzik
303. color – renk
304. stand – durmak
305. sun – güneş
306. questions – soru
307. fish – balık
308. area – alan
309. mark – marka
310. dog – köpek
311. horse – at
312. birds – kuşlar
313. problem – sorun
314. complete – tam
315. room – oda
316. knew – biliyordu
317. since – beri
318. ever – hiç
319. piece – parça
320. told – söylendi
321. usually – genellikle
322. didn’t – yapmadı
323. friends – arkadaşlar
324. easy – kolay
325. heard – duydum
326. order – sipariş
327. red – kırmızı
328. door – kapı
329. sure – emin
330. become – olmak
331. top – üst
332. ship – gemi
333. across – karşısında
334. today – bugün
335. during – sırasında
336. short – kısa
337. better – daha iyi
338. best – en iyi
339. however – ancak
340. low – düşük
341. hours – saatler
342. black – siyah
343. products – ürün
344. happened – olmuş
345. whole – bütün
346. measure – ölçmek
347. remember – hatırlamak
348. early – erken
349. waves – dalgalar
350. reached – ulaştı
351 – 400 İngilizce kelimeler ve anlamları
351. listen – dinlemek
352. wind – rüzgar
353. rock – kaya
354. space – boşluk
355. covered – kapalı
356. fast – hızlı
357. several – birkaç
358. hold- tutmak
359. himself – kendisi
360. toward – doğru
361. five – beş
362. step – adım
363. morning – sabah
364. passed – geçti
365. vowel – sesli harf
366. true – doğru
367. hundred – yüz
368. against – karşısında
369. pattern – desen
370. numeral – rakam
371. table – masa
372. north – kuzey
373. slowly – yavaş yavaş
374. money – para
375. map – harita
376. farm – çiftlik
377. pulled – çekti
378. draw – çizmek
379. voice – ses
380. seen – görülen
381. cold – soğuk
382. cried – ağladım
383. plan – plan
384. notice – dikkat
385. south – güney
386. sing – şarkı söyle
387. war – savaş
388. ground – zemin
389. fall – düşmek
390. king – kral
391. town – şehir
392. I’ll – ben yapacağım
393. unit – birim
394. figure – figür
395. certain – kesin
396. field – alan
397. travel – seyehat
398. wood – ahşap
399. fire – ateş
400. upon – üzerinde
401 – 450 İngilizce kelimeler ve anlamları
En çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları listesindeki diğer kelimere devam edelim.
401. done – bitti
402. English – ingilizce
403. road – yol
404. halt – durdurmak
405. ten – on
406. fly – uçmak
407. gave – verdi
408. box – kutu
409. finally – en sonunda
410. wait – beklemek
411. correct – doğru
412. oh – ah
413. quickly – hızlı bir şekilde
414. person – kişi
415. became – oldu
416. shown – gösterilen
417. minutes – dakika
418. strong – güçlü
419. verb – fiil
420. stars – yıldızlar
421. front – ön
422. feel – hissetmek
423. fact – gerçek
424. inches – inç
425. street – sokak
426. decided – kararlaştırılmış
427. contain – içermek
428. course – kurs
429. surface – yüzey
430. produce – üretmek
431. building – bina
432. ocean – okyanus
433. class – sınıf
434. note – not
435. nothing – hiçbir şey
436. rest – dinlenme
437. carefully – dikkatle
438. scientists – bilim adamları
439. inside – içinde
440. wheels – tekerlekler
441. stay – kalmak
442. green – yeşil
443. known – bilinen
444. island – ada
445. week – hafta
446. less – az
447. machine – makine
448. base – baz
449. ago – önce
450. stood – durdu
451 – 500 İngilizce kelimeler ve anlamları
451. plane – düzlem
452. system – sistem
453. behind – arkasında
454. ran – koştu
455. round – yuvarlak
456. boat – tekne
457. game – oyun
458. force – kuvvet
459. brought – getirmiş
460. understand – anlamak
461. warm – sıcak
462. common – orak
463. bring – getirmek
464. explain – açıklamak
465. dry – kuru
466. though – gerçi
467. language – lisan
468. shape – şekil
469. deep – derin
470. thousands – binlerce
471. yes – evet
472. clear – açık
473. equation – denklem
474. yet – henüz
475. government – hükümet
476. filled – doldurulmuş
477. heat – sıcaklık
478. full – tam
479. hot – sıcak
480. check – kontrol
481. object – nesne
482. am – ‘be’ fiilinin ‘ben’ öznesi için kullanımı
483. rule – kural
484. among – arasında
485. noun – isim
486. power – güç
487. cannot – yapamamak
488. able – yapabilmek
489. six – altı
490. size – boyut
491. dark – karanlık
492. ball – top
493. material – malzeme
494. special – özel
495. heavy – ağır
496. fine – iyi, güzel, hoş, ceza
497. pair – çift
498. circle – daire
499. include – dahil etmek
500. built – inşa edilmiş
501 – 550 İngilizce kelimeler ve anlamları
En çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları listesindeki diğer kelimelere devam edelim.
501. can’t – yapamamak
502. matter – önemi olmak
503. square – kare
504. syllables – heceler
505. perhaps – belki
506. bill – fatura
507. felt – feel fiilinin geçmiş zaman hali
508. suddenly – aniden
509. test – test
510. direction – yön
511. center – merkez
512. farmers – çiftçiler
513. ready – hazır
514. anything – herhangi bir şey
515. divided – bölünmüş
516. general – genel
517. energy – enerji
518. subject – konu
519. Europe – avrupa
520. moon – ay
521. region – bölge
522. return – dönüş
523. believe – inanmak
524. dance – dans
525. members – üyeler
526. picked – seçilmiş
527. simple – basit
528. cells – hücreler
529. paint – boya
530. mind – zihin
531. love – aşk
532. cause – sebeb olmak
533. rain – yağmur
534. exercise – egzersiz
535. eggs – yumurtalar
536. train – tren
537. blue – mavi
538. wish – dilek
539. drop – düşürmek
540. developed – gelişmiş
541. window – pencere
542. difference – fark
543. distance – mesafe
544. heart – kalp
545. sit – oturmak
546. sum – toplam
547. summer – yaz mevsimi
548. wall – duvar
549. forest – orman
550. probably – muhtemelen
551 – 600 İngilizce kelimeler ve anlamları
551. legs – bacaklar
552. sat – oturdu
553. main – ana
554. winter – kış
555. wide – geniş
556. written – yazılı
557. length – uzunluk
558. reason – sebep
559. kept – tutulmuş
560. interest – ilgi
561. arms – silah, cephane
562. brother – erkek kardeş
563. race – yarış
564. resent – yeniden gönderilen
565. beautiful – güzel
566. store – mağaza
567. job – iş
568. edge – kenar
569. past – geçmiş
570. sign – işaret
571. record – kayıt
572. finished – bitmiş
573. discovered – keşfedilen
574. wild – vahşi
575. happy – mutlu
576. beside – yanında
577. gone – gitti
578. sky – gökyüzü
579. glass – bardak
580. million – milyon
581. west – batı
582. lay – yatırmak
583. weather – su
584. root – kök
585. instruments – araç gereç, enstrümanlar
586. meet – buluşmak
587. third – üçüncü
588. months – aylar
589. paragraph – paragraf
590. raised – kaldırdı
591. represent – temsil etmek
592. soft – yumuşak
593. whether – eğer
594. clothes – giysiler
595. flowers – çiçekler
596. shall – olacaktır
597. teacher – öğretmen
598. held – düzenlenen
599. describe – tanımlamak
600. drive – sürmek
601 – 650 İngilizce kelimeler ve anlamları
En çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları listesindeki diğer kelimelere devam edelim.
601. cross – çapraz
602. speak – konuşmak
603. solve – çözmek
604. appear – görünmek
605. metal – metal
606. son – oğul
607. either – ya
608. ice – buz
609. sleep – uyumak
610. village – kasaba
611. factors – faktörler
612. result – sonuç
613. jumped – atladı
614. snow – kar
615. ride – binmek
616. care – bakım
617. floor – kat
618. hill – tepe
619. pushed – itti
620. baby – bebek
621. buy – satın almak
622. century – yüzyıl
623. outside – dışında
624. everything – herşey
625. tall – uzun boylu
626. already – zaten
627. instead – yerine
628. phrase – ifade
629. soil – toprak
630. bed – yatak
631. copy – kopya
632. free – ücretsiz
633. hope – umut
634. spring – bahar
635. case – durum
636. laughed – güldü
637. nation – ulus
638. quite – sessiz
639. type – çeşit
640. themselves – kendilerini
641. temperature – sıcaklık
642. bright – parlak
643. lead – öncülük etmek
644. everyone – herkes
645. method – metod
646. section – bölüm
647. lake – göl
648. consonant – ünsüz
649. within – içinde
650. dictionary – sözlük
651. hair – saç
651 – 700 İngilizce kelimeler ve anlamları
652. age – yaş
653. amount – tutar
654. scale – ölçek
655. pound – paund
656. although – olmasına rağmen
657. per – için
658. broken – kırık
659. moment – an
660. tiny – küçücük
661. possible – mümkün
662. gold – altın
663. milk – süt
664. quiet – sessiz
665. natural – naturel
666. lot – çok
667. stone – taş
668. act – davranmak
669. build – inşa etmek
670. middle – orta
671. speed – hız
672. count – saymak
673. cat – kedi
674. someone – birisi
675. sail – yelken
676. rolled – haddelenmiş
677. bear – ayı
678. wonder – merak etmek
679. smiled – gülümsedi
680. angle -açı
681. fraction – kesir
682. Africa – Afrika
683. killed – öldürüldü
684. melody – melodi
685. bottom – alt
686. trip – yolculuk
687. hole – delik
688. poor – fakir
689. let’s – haydi
690. fight – kavga
691. surprise – süpriz
692. French – Fransız
693. died – vefaat etti
694. beat – dövmek
695. exactly – kesinlikle
696. remain – kalmak
697. dress – elbise
698. iron – demir
699. couldn’t – edemedim
700. fingers – parmaklar
701 – 750 İngilizce kelimeler ve anlamları
En çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları listesindeki diğer kelimelere devam edelim.
701. row – sıra
702. least – en az
703. catch – yakalamak
704. climbed – tırmandı
705. wrote – yazdı
706. shouted – bağırdı
707. continued – devam etti
708. itself – kendisi
709. else – başka
710. plains – ovalar
711. gas – gaz
712. England – ingiltere
713. burning – yanma
714. design – tasarım
715. joined – katıldı
716. foot – ayak
717. law – hukuk
718. ears – kulaklar
719. grass – ot
720. you’re – sen
721. grew – büyüdü
722. skin – cilt
723. valley – vadi
724. cents – sentler
725. key – anahtar
726. presidents – başkanlar
727. brown – kahverengi
728. trouble – sorun
729. cool – serin
730. cloud – bulut
731. lost – kayıp
732. sent – gönderildi
733. symbols – semboller
734. wear – giyinmek
735. bad – kötü
736. save – kayıt etmek
737. experiment – deneme
738. engine – motor
739. alone – yanlız
740. drawing – çizim
741. east – doğu
742. pay – ödemek
743. signal – sinyal
744. touch – dokunmak
745. information – bilgi
746. express – ifade etmek
747. mouth – ağız
748. yard – İngiliz uzunluk ölçüsü
749. equal – eşit
750. decimal – ondalık
751 – 800 İngilizce kelimeler ve anlamları
751. yourself – kendin
752. control – kontrol
753. practice – uygulama
754. report – rapor
755. straight – düz
756. rise – yükselmek
757. statement – beyan
758. stick – çubuk
759. party – parti
760. seeds – tohumlar
761. suppose – varsayalım
762. woman – kadın
763. coast – sahil
764. bank – banka
765. period – dönem
766. wire – tel
767. choose – seçmek
768. clean – temiz
769. visit – ziyaret etmek
770. bit – parça
771. whose – kimin
772. received – alınan
773. garden – bahçe
774. please – lütfen
775. strange – garip
776. caught – yakalanan
777. fell – düştü
778. team – takım
779. God – tanrı
780. captain – kaptan
781. direct – doğrudan
782. ring – yüzük
783. serve – servis
784. child – çocuk
785. desert – çöl
786. increase – arttırmak
787. history – tarih
788. cost – maliyet
789. maybe – olabilir
790. business – iş
791. separate – ayrı
792. break – fren
793. uncle – dayı,amca
794. hunting – avcılık
795. flow – akış
796. lady – bayan
797. students – öğrenciler
798. human – insan
799. art – sanat
800. feeling – duygu
801 – 850 İngilizce kelimeler ve anlamları
En çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları listesindeki diğer kelimelere devam edelim.
801. supply – arz
802. corner – köşe
803. electric – elektrik
804. insects- haşarat
805. crops – bitkiler
806. tone – ton
807. hit – vurmak
808. sand – kum
809. doctor – doktor
810. provide – sağlamak
811. thus – böylece
812. won’t – yapmayacak
813. cook – pişirmek
814. bones – kemikler
815. tail – kuyruk
816. board – yazı tahtası
817. modern – modern
818. compound – bileşik
819. mine – maden
820. wasn’t – değildi
821. fit – sığdırmak
822. addition – ilave
823. belong – aittir
824. safe – güvenceli
825. soldiers – askerler
826. guess – tahmin
827. silent – sessiz
828. trade – ticaret
829. rather – daha doğrusu
830. compare – karıştırmak
831. crowd – kalabalık
832. poem – şiir
833. enjoy – keyfini çıkar
834. elements – elemetler
835. indicate – belirtmek
836. except – dışında
837. expect – beklemek
838. flat – düz
839. seven – yedi
840. interest – ilgi,alaka
841. sense – his
842. string – ip
843. blow – darbe
844. famous – ünlü
845. value – değer
846. wings – kanatlar
847. movement – haraket
848. pole – direk
849. exciting – heyecan verici
850. branches – şubeler
851 – 900 İngilizce kelimeler ve anlamları
851. thick – kalın
852. blood – kan
853. lie – yalan
854. spot – benek
855. bell – çan
856. fun – eğlence
857. loud – yüksek sesle
858. consider – düşünmek
859. suggested – önerilmiş
860. thin – ince
861. position – pozisyon
862. entered – girildi
863. fruit – meyve
864. tied – bağlanmış
865. rich – zengin
866. dollars – dolarlar
867. send – göndermek
868. sight – görme
869. chief – şef
870. Japanese – Japonca
871. stream – akış
872. plants – bitkiler
873. rhythm – ritim
874. eight – sekiz
875. science – bilim
876. major – majör
877. observe – gözlemek
878. tube – tüp
879. necessary – gerekli
880. weight – ağırlık
881. meat – et
882. lifted – kaldırdı
883. process – işlem
884. army – ordu
885. hat – şapka
886. property – nitelik
887. particular – özel
888. swim – yüzmek
889. terms – şartlar
890. current – şu andaki
891. park – park
892. sell – satmak
893. shoulder – omuz
894. industry – endüstri
895. wash – yıkamak
896. block – blok
897. spread – yayılmış
898. cattle – sığır
899. wife – kadın eş
900. sharp – keskin
901 – 950 İngilizce kelimeler ve anlamları
En çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları listesindeki diğer kelimelere devam edelim.
901. company – şirket
902. radio – radyo
903. we’ll – yapacağız
904. action – aksiyon
905. capital – başkent
906. factories – fabrikalar
907. settled – yerleşmiş
908. yellow – sarı
909. isn’t – değil
910. southern – güneyde bulunan
911. truck – kamyon
912. train – tren
913. printed – boyalı
914. wouldn’t – olmaz
915. ahead – önde
916. chance – şans
917. born – doğmak
918. level – seviye
919. triangle – üçgen
920. molecules – moleküller
921. France – Fransa
922. repeated – tekrarlanan
923. column – sütun
924. western – batıda bulunan
925. church – kilise
926. sister – kız kardeş
927. oxygen – oksijen
928. plural – çoğul
929. various – çeşitli
930. agreed – kabul
931. opposite – karşısında
932. wrong – yanlış
933. chart – grafik
934. prepared – hazırlanmış
935. pretty – güzel
936. solution – çözüm
937. fresh – taze
938. shop – dükkan
939. suffix – son ek
940. especially – özellikle
941. shoes – ayakkabılar
942. actually – aslında
943. nose – burun
944. afraid – korkmuş
945. dead – ölü
946. sugar – şeker
947. adjective – sıfat
948. fig – incir
949. office – ofis
950. huge – kocaman
951 – 1000 İngilizce kelimeler ve anlamları
951. gun – silah
952. similar – benzer
953. death – ölüm
954. score – gol
955. forward – ileri
956. stretched – gerilmiş
957. experience – deneyim
958. rose – gül
959. allow – izin vermek
960. fear – korku
961. workers – işçiler
962. Washington – Washington
963. Greek – yunan
964. women – kadınlar
965. brought – getirmiş
966. led – led
967. march – mart
968. northern – kuzeyde bulunan
969. create – yaratmak
970. British – ingiliz
971. difficult – zor
972. match – benzer
973. win – kazanmak
974. doesn’t – değil
975. steel – çelik
976. total – toplam
977. deal – pazarlık etmek
978. determine – belirlemek
979. evening – akşam
980. nor – ne de
981. rope – halat
982. cotton – pamuk
983. apple – elma
984. details – detaylar
985. entire – tüm
986. corn – mısır
987. substances – maddeler
988. smell – koku
989. tools – araçlar
990. conditions – koşullar
991. cows – inekler
992. track – izlemek
993. arrived – geldi
994. located – yerleşik bulunmak, yeri saptanmak
995. sir – beyefendi
996. seat – koltuk
997. division – bölünme
998. effect – efekt
999. underline – altını çizmek, vurgulamak
1000. view – görünüm
Üyelik tarihi: 16 Ocak 2018
Mesajlar: 4.975
Konular: 215
Cinsiyet:Bay
Seslenenler: 244 Mesaj(lar)
Etiketleyenler: 48 Konu(lar)
Alınan Beğeni: 818
Verilen Beğeni: 109
İlişki Durumu: Uzak durun yeter...
Burç: Akrep
Takım: Turkiye
Rep Gücü: 19
Qasem is a splendid one to beholdQasem is a splendid one to beholdQasem is a splendid one to beholdQasem is a splendid one to beholdQasem is a splendid one to beholdQasem is a splendid one to beholdQasem is a splendid one to behold
Standart Cevap: Bu İngilizce Kelimeler Kitap, Dergi ve Gazetelerin %80’ini Oluşturuyor
19 Kasım 2018
# 2
Bende kelime ezberleyeyim diyodum iyi oldu kopyalayayım

Bilgi - İnanç - Eylem
Konuyu 1 kişi okuyor. (0 üye ve 1 misafir)
 
Seçenekler
Stil

Benzer Konular
Konu
Konuyu Başlatan
Forum
Cevap
Son Mesaj
Beste
ForumDenizi Sözlük
11
20 Mart 2021 19:27
Gamer Queen
Yabancı Dil
1
19 Kasım 2018 12:17
Asrevya
Yabancı Dil
0
25 Temmuz 2018 03:02
Tomris
Yabancı Dil
29
14 Ocak 2018 14:41
Tomris
Yabancı Dil
0
08 Ocak 2018 15:05Ticarî amaç gütmeden, maddî bir menfaat elde etmeden internet yayınlarına olanak sağlayan global bir paylaşım ağı olan ForumDenizi, adından ve vasfından da anlaşılabileceği üzere bir forum sitesidir. Forum siteleri, tıpkı sosyal medya ve interaktif sözlükler gibi 5651 sayılı kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasının "m" bendine göre Yer Sağlayıcı olarak faaliyet göstermekte olan, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten platformdur.
5651 sayılı kanunun 5. maddesine göre yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Başka bir deyişle ForumDenizi üzerinden yapılan yazılı, görsel ya da işitsel paylaşımlardan doğabilecek yasal sorumluluk, mezkur içeriği paylaşan ForumDenizi üyesi gerçek kişilere aittir. İlgili kanunun anılan maddesinin 2. fıkrasında da çok açık bir biçimde öngörüldüğü üzere; yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.
Açıklanan hukuki dayanaklar temelinde, hak ihlâli iddiasında bulunan hak sahipleri İLETİŞİM linkinden yer sağlayıcı ForumDenizi yöneticilerine ihtarda bulunarak bahse konu hususu tebliğ etmeleri halinde incelemeler yapılıp, en geç 2 gün içerisinde gerekli işlemler tesis edilecektir.
5101 sayılı yasayla degişik 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince ForumDenizi üzerinde telif hakkı bulunan MP3, video vb. eserlerin paylaşımı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hak sahipliği verilmiş olan MÜ-YAP tarafindan yasaklanmış olup, yasal işlem olması halinde, paylaşan kişi ya da kişilerin bilgileri gerekli kuruma verilecektir.