Tipografik bir sembol ya da simge olan yıldız işaretinin bir diğer ismi asterisktir. Yıldız biçimine benzerliğinden dolayı bu ismi alan işaret, yazım kurallarında temel olarak dipnotlarda kullanılmakla birlikte şifreleme, sansürleme gibi görevleri bulunur.

Yıldız işaretinin kullanımı

1. Metin içerisinde açıklama yapmak, bilgi vermek ya da kaynak göstermek amaçlı dipnotları belirtmek için kullanılır. Sayfada birden çok dipnot bulunduğu takdirde yıldız sayısı da artar. Genellikle kitaplarda sayfa sonunda yer almayan, kitabın sonunda yer alan dipnotlar için yıldız yerine karışıklığa yer vermemek için rakam kullanılır.

Kontinental Diveide’ı * aşıyoruz, sonra bir vadiye iniyoruz.
*Yağmur sularını iki yana akıtan ve araziyi birbirinden ayıran dağ sırası (ç.n) (Robert M. Pirsig, Zen ve Motorsiklet Bakım Sanatı)

2. Yazı içinde maddeleme yapmak amaçlı kullanılır.

*İlkçağ
*Ortaçağ

*Yeniçağ

*Yakınçağ

3. Uzun metinlerde aynı bölümde farklı bir konuya geçerken araya konur. Genellikle üç yıldız (***) şeklinde kullanılır.

4. Yazıda açıkça yer alamayacak argo kelimelerin belli bir bölümünü sansürlemek amaçlı kullanılır.

Ben de küçük şeylerden mutlu olabilirim ama bu kadar b*kun arasında o küçük şeyleri çıkarmaya üşeniyorum. (Charles Bukowski)
5. Bir ya da birden fazla yıldız kelimenin tamamı ya da bir kısmı üzerinde güvenlik amaçlı şifreleme işlemlerinde kullanılır.

Müşteri No: 255000
Kart No: 1111*********0000

Gönderen: AN***** MO*****
Alıcı: AK*** VE*****

6. Matematikte çarpma işlemlerinde kullanılır.

6*5= 30