Cümleye vurgu katan ünlem işareti (!) simgesi ile gösterilir. Aşırı heyecan belirten cümlelerin sonlarında kullanılır. Bu durum genellikle sevinç, öfke, heyecan ve korku duyulduğu anlar olarak nitelendirilir. Ünlem işaretinin bir diğer genel kullanım alanı da emir cümleleri ile hitap cümleleridir.

Ünlem işareti sonuna geldiği cümleyi bitirir. Bu açıdan nokta ile benzer bir göreve sahiptir. Bununla birlikte ünlem işareti kullanılan cümle vurgulu okunur.

Ünlem İşaretinin Kullanım Şekilleri ve Örnekleri

Aşırı Heyecan Belirten Durumlar
Eyvah, cüzdanımı düşürmüşüm!
Anne, köpekler bize doğru geliyor!
Yaşasın, Ayşe yurtdışından dönüyor!
Bu hareketini sakın tekrarlama!
İstediğim üniversiteyi kazanmışım!
Biz evleniyoruz!
2. Hitap Bildiren Cümleler

Ey Türk Gençliği!
Dur Yolcu!
11-A Sınıfı Öğrencileri!
Doktor Murat!
3. Emir Bildiren Cümleler

Bölük, dur!
Ahmet, yürü!
Sakın böyle yapma!
İlacını iç!
4. Ünlem işaretinin bir diğer kullanım şekli de alay bildiren ifadeleri belirtmek amacıyla kullanılmasıdır. Bu kullanımında parantez içerisinde cümle ortasında kullanılır. Kendisinden önce gelen ifadeyle dalga geçildiğini, bu ifadenin ciddiye alınmadığını anlatır. Bu kullanımında genel olarak bir kişiye ait bir durumun ikinci bir kişi tarafından üçüncü bir kişiye anlatımı söz konusudur. Bu nedenle yüklem genelde -miş/-mış zaman yapısında çekimlenmiş durumdadır.

Bütün yaz (!) çalışacakmış.
Kilolarının hepsini (!) bir ayda verecekmiş.
Bugünden itibaren (!) sigarayı bırakıyormuş.
Her gün (!) ders çalışacakmış.
5. Ünlem işaretinin kullanım şekillerinden bir diğeri de yukarıda kullanımına oldukça yakın bir şekildedir. Yukarıdaki kullanımda var olan üçüncü şahış bu kullanımda yoktur. Bu kullanımında iki kişi söz konusudur ve ünlem kullanılmasındaki amaç alay, küçümseme, kinaye ve önemsememe duygularını belirtmektir.

Çok düşüncelisin (!), teşekkürler.
Bu gecikmiş doğum günü kutlamana gerçekten çok sevindim (!), teşekkür ederim.
Bana da yapacak ev işi bıraksaydın, hepsini yapmışsın (!).
Ben de çok akıllı (!) olduğunu düşünüyorum.
Ünlem işareti kullanımından sonra üç nokta konması gereken bir durum varsa, iki nokta koyulması yeterlidir. Ünlem işaretindeki nokta da üç noktanın bir parçası olarak sayılmaktadır.

Ahmet!..
Hocam!..
Cümle sonunda ünlem işareti kullanımının ardından büyük harfle başlanması gerektiği unutulmamalıdır.