Kazanım ve Göstergeleri:

SDA

K3 Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

G1 Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.

K10 Sorumluluklarını yerine getirir.

G1 Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.

G2 Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.

DA

K5 Dili iletişim amacıyla kullanır.

G3 Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.

G10 Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.

BA

K17 Neden-sonuç ilişkisi kurar.

G1 Bir olayın olası nedenlerini söyler.

G2 Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

—————————————————————————————————————-

Malzeme:

—

—————————————————————————————————————-

Uygulama:

Önce, gruptaki çocuklarla bildikleri, gördükleri bitkiler hakkında konuşulur. Bir bitkinin nelere ihtiyacı olduğu grupla tartışılır. Öğretmen sınıfı bir bahçe olarak düşünmelerini ister. Daha sonra rol dağılımı yapar. Üç çocuktan ağaç olmalarını ve bahçenin istedikleri yerine kök salmalarını söyler. Bu arada ne ağacı olduklarını düşünmelerini ister.

Üç çocuktan çiçek tohumu olmalarını ve hangi çiçek olacaklarını düşünmelerini ister. Bir çocuk güneş olur ondan bahçenin istediği bir yerine geçerek kollarını ve bacaklarını açarak parlamasını ister. İki çocuk bahçıvan olur, bir çocuk tırmık ve bir çocuk da su kovası olur. Bahçıvanlar bunları kullanarak önce çiçek tohumlarını toprağa eker ve sularlar. 2-3 çocuk topraktaki solucan ya da böcek olur. Geri kalan çocuklar bahçenin içinde oynayan çocuklar olurlar. Bahçıvanlar çiçek ve ağaçlara bakarlar, çiçekler zamanla büyür. Bahçede oynayan bir çocuk çiçekleri koparabilir, ağaca tırmanabilir, isterse bir çocuk kuş olup ağaca yuva yapabilir. Drama çocukların istekleri doğrultusunda sürdürülür.

Drama sonrasında çocuklara:

Dramada neler yaptık? Hangi roller vardı? Güneş neden bahçenin o köşesinde yer aldı? Neler hissetti? Ağaçlar ne ağacı oldular? Çocuklar ağaca tırmanınca ve kuş yuva yapınca neler hissetti? Çiçekler nasıl büyüdü? Hangi çiçek oldular? Bahçede oynayan çocuklar nasıl davrandılar? Çocuklar çiçekleri koparınca çiçek neler hissetti? Soluncanlar nasıl hareket etti? Parkta ve bahçede nasıl davranmamız gerekir? Bitkilerin yararları nelerdir? şeklinde sorular yöneltilir.

Destekleyici etkinlik olarak da bir bahçe çizmeleri istenebilir ya da okulun bahçesi varsa bahçeye çıkıp tohum ekilebilir.