Çocuklarla birlikte büyük bir daire olunur ve “Kim yok” oyunu oynanacağı söylenir.
Bir kişi ebe seçilir ve gözü bağlanır.

Daha sonra çocuklardan birisi gösterdiğiniz yere saklanır ve ebe gözünü açtığında ona “kim yok?” diye sorulur.

Ebe doğru bilirse, başka birisi ebe olur, yanlış bilirse bir kez daha gözü kapatılır.